Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Cypr w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdziesz tutaj najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji na Cyprze, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

    flaga Cypru

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Cypru w DESI pokazujący ranking 20 i wynik 48,4

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Europejskie sprawozdanie z postępu cyfrowego (EDPR) łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Cypru: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz PDF (EL)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Cypr plasuje się na 22. miejscu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2017. W porównaniu z ubiegłym rokiem Cypr odnotował znaczny postęp w zakresie łączności. Świadczenie usług publicznych online jest zbliżone do średniej unijnej. Pomimo faktu, że internauci angażują się w różnorodne działania online, niski poziom umiejętności cyfrowych może hamować dalszy rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

DESI profil Cypru: Pobierz PDF (EN) lub Pobierz podsumowanie PDF (EL)

Publikacje 2016

Pobierz profil indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) countryDESI w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (EL)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (EL)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też