Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Czechy w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Tutaj znajdziesz najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji w Republice Czeskiej, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    flaga Republiki Czeskiej

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Czech w DESI pokazujący ranking 19 i wynik 49,1

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r. 

Europejskie sprawozdanie z postępu cyfrowego (EDPR) łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Republiki Czeskiej: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz PDF (CS)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Czechy zajmują 18. miejsce w DESI 2017. W porównaniu z ubiegłym rokiem kraj rozwijał się w zakresie cyfrowych usług publicznych i utrzymywał się na stabilnym poziomie kapitału ludzkiego, ale pogorszył swój ranking w innych wymiarach. Kraj osiąga najlepsze wyniki w zakresie integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, głównie dlatego, że wiele MŚP korzystało z handlu elektronicznego. Największym wyzwaniem dla kraju w dziedzinie technologii cyfrowych jest poprawa korzystania z usług internetowych, w szczególności do celów administracji elektronicznej oraz do celów rozrywkowych i społecznych.

Desi profil z Czechy: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (CS)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (CS)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (CS)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też