Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Prywatność cyfrowa

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych pomagają zapewnić obywatelom UE prywatność cyfrową.

    Tablet z paskiem wyszukiwania, który ma „prywatność” wpisana w nim

Kiedy uzyskujesz dostęp do sieci, często powierzasz ważne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i numer karty kredytowej, dostawcy usług internetowych i stronie internetowej, z której korzystasz. Co się dzieje z tymi danymi? Czy może wpaść w niepowołane ręce? Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Ustanowiono wspólne przepisy UE, aby zapewnić wysoki standard ochrony danych osobowych w całej UE. Obecnie dwa główne aspekty ram prawnych dotyczących ochrony danych w UE to dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej opiera się na unijnych ramach telekomunikacji i ochrony danych, aby zapewnić, że wszelka komunikacja za pośrednictwem sieci publicznych zachowuje poszanowanie praw podstawowych. Należy zapewnić wysoki poziom ochrony danych i prywatności niezależnie od zastosowanej technologii.

W 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, które zastąpi dyrektywę. 

RODO UE gwarantuje, że dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie na ściśle określonych warunkach i w uzasadnionych celach. Organizacje, które gromadzą i zarządzają Twoimi danymi osobowymi, muszą również chronić je przed nadużyciami i przestrzegać pewnych praw.

Świadoma zgoda na „cookies” i inne urządzenia

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej zobowiązuje kraje UE do zapewnienia, aby użytkownicy wyrazili zgodę, zanim pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika) będą przechowywane i dostępne w komputerach, smartfonach lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu.

Projekt rozporządzenia wprowadza koncepcję „prywatności już w fazie projektowania”, zgodnie z którą użytkownicy mogą wybrać wyższy lub niższy poziom prywatności.

Naruszenia ochrony danych osobowych

Operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy usług internetowych posiadają ogromną ilość danych klientów, które muszą być poufne i bezpieczne. Jednak czasami poufne informacje mogą być skradzione, utracone lub nielegalnie dostępne. Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej gwarantuje, że dostawca zgłasza organowi krajowemu wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz informuje abonenta lub osobę fizyczną bezpośrednio o wszelkich zagrożeniach związanych z danymi osobowymi lub prywatnością.

Projekt rozporządzenia nie zawiera szczegółowych przepisów dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych, lecz opiera się na odpowiednich przepisach RODO.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja publikuje zalecenie w sprawie kryptografii pokwotowej

Komisja opublikowała dziś zalecenie w sprawie kryptografii pokwantowej, aby zachęcić państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia zharmonizowanego podejścia jako przejścia UE na kryptografię postkwantową. Przyczyni się to do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i usług cyfrowych UE w następnej erze cyfrowej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Prywatność i bezpieczeństwo online

Wspólne przepisy UE gwarantują wysoki standard prywatności w internecie. UE jest zaangażowana w zapewnienie obywatelom, a w szczególności dzieciom, bezpieczeństwa w internecie.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też