Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wezwania sektora mediów – wsparcie UE na rzecz wolności i pluralizmu mediów

Komisja wspiera inicjatywy medialne mające na celu ochronę wolności i pluralizmu mediów. Instrumenty finansowania obejmują projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, a począwszy od 2021 r. za pośrednictwem programu „Kreatywna Europa”.

    producent mediów

© yanyong - iStock Getty Images Plus 1600px

Niniejsza sekcja obejmuje jedynie działania dotyczące wolności i pluralizmu mediów. Mamy dedykowane strony dla mediów w dwóch innych sekcjach:współpraca i innowacje,zaangażowanie obywateli i sfera publiczna.

 

 

EuropejskiFestiwal Dziennikarstwa i Informatyki Mediów ma na celu wzmocnienie dialogu, współpracy i partnerstwa w UE między dziennikarzami, mediami, w tym mediami publicznymi,organizacjamispołeczeństwa obywatelskiego i specjalistami w zakresie umiejętności korzystania z mediów, koncentrując się na kluczowych kwestiach związanych z zawodem. Ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, w tym studentów dziennikarzy, ludzi i mediów społecznościowych.

Budżet: 990,500 EUR

Termin realizacji: 28 lutego 2023

Po raz pierwszyw 2023 r.coroczne zaproszenie do składania wniosków w ramach partnerstwa dziennikarskiego obejmuje temat wspierania pluralizmu mediów. Tematten przyniesie dotacje dla mediów oszczególnym znaczeniudla demokracji i uczestnictwa obywatelskiego, takich jak media lokalne, dziennikarstwo śledcze i wiadomości o interesie publicznym. NB. W zaproszeniu do składania wnioskówpodtrzymuje się również zwykły temat współpracy z mediami.

Budżet: 10 000 000 EUR

Termin realizacji: 27 kwietnia 2023

 

Działanie to ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji rad prasowych i medialnych w zbieżnym środowisku medialnym oraz pomoc w dalszym rozwoju standardów deontologicznych. Jego wyniki obejmą opracowanie i utrzymanie bazy danych o organach samoregulacyjnych mediów; wymiana najlepszych praktyk; wsparcie dla nowych rad medialnych; szkolenia dla dziennikarzy; współpraca z organami regulacyjnymi ds. mediów; pomoc w rozwijaniu standardów dziennikarskich. Jest to kontynuacja działania przygotowawczego „Rady mediów w erze cyfrowej”.

Budżet: 1 000 000 EUR

Oczekuje się, że działanieto zapewni praktyczną pomoc w ochronie zagrożonych dziennikarzy, w tym konkretne narzędzia, takie jak doradztwo i wsparcie prawne, a także oferowanie schronienia i pomocy logistycznej, a tym samym umożliwienie dziennikarzom objętym pomocą kontynuowania działalności zawodowej. W razie potrzeby może to obejmować wsparcie finansowe. Projekt zorganizujerównież wizyty w krajach dotkniętych kryzysem. Działania przeciw bezkarności są wspierane przez rzecznictwo. Stosowane narzędzia zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb w poszczególnych przypadkach.

Budżet: EUR 3,100,000

 

W oparciu o bazę danych utworzoną w ramach pierwszego projektu pilotażowego celem jest stworzenie krajowej bazy danych zawierającej informacje o własności mediów oraz systematyczną ocenę zarówno odpowiednich ram prawnych, jak i zagrożeń dla przejrzystości własności mediów w dwunastu państwach członkowskich nieobjętych pierwszym projektem pilotażowym. Wybranym projektem zarządza konsorcjum prowadzone przez Paris-LodronUniversität Salzburg (PLUS).

WsparcieUE: do 500 000 EUR

Czas trwania: od października 2022 r. do września 2023 r.

ProjektLokalne mediana rzecz demokracji zwiększy zrozumienie zjawiska paneuropejskich pustynnych wiadomości oraz zwiększy możliwości mediów lokalnych i regionalnych w świetle ich kluczowego wkładu w demokrację lokalną, spójność społeczną i uczestnictwo obywatelskie. Projekt jest koordynowany przez Europejską Federację Dziennikarzy.

WsparcieUE: do 1 990 000 EUR

Czas trwania: od lutego 2023 r. do lipca 2024 r.

ProjektMedia Freedom Rapid Response, prowadzony przez konsorcjum pod przewodnictwem Europejskiego Centrum Wolności Prasy i Mediów, obejmuje rozpoznawanie faktów, rzecznictwo, monitorowanie i podnoszenie świadomości. Doprowadzi to do pogwałcenia prasy i wolności mediów naczele oraz zapewni praktyczną pomoc dziennikarzom znajdującym się w zagrożeniu.

WsparcieUE: do 1 950 000 EUR

Czas trwania: od maja 2022 r. do października 2023 r.

Monitorowanie pluralizmu mediów w erze cyfrowej

Monitor pluralizmu mediów jest narzędziem naukowym zaprojektowanym w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla pluralizmu mediów. Sprawozdanie z 2022 r. zostało opublikowane w dniu 30 czerwca 2022 r. Projekt jest prowadzony przez Centrum Pluralizmu Mediów i Wolności Mediów.

WsparcieUE: do 1 100 000 EUR

Celem tego działania przygotowawczego jest dalsze wspieranie działań organów samoregulacji mediów oraz promowanie znaczenia standardówdziennikarskich wewspółczesnym środowisku medialnym. Wybranym projektem zarządza konsorcjum prowadzone przez Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ).

WsparcieUE: do 500 000 EUR

Czas trwania: od kwietnia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wezwania sektora mediów – wsparcie UE dla sektora mediów informacyjnych

Komisja ma na celu wspieranie projektów, które stawiają czoła wyzwaniom strukturalnym sektora mediów i/lub propagują wolne, zróżnicowane i pluralistyczne środowisko.

Zobacz też