Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Austrii

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Austrii oraz lokalnych punktów kontaktowych.

Organ egzekucyjny 

Schiffamtsgasse 1-3

A – 1020 Wien 

Kontakt und Standorte

Pomoc dla organów konsumenckich

Mariahilfer Straße 81 A-1060 Wien 

Tel.: 0043 1 588 77-0 

Faks: 0043 1 588 77-71 

E-mail

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

  • § 33d Federal Act Against Unfair Competition 1984 – UWG BGBl. I Nr. 109/2018
  • § 1 (Rechtsbruch – naruszenie prawa) iVM 14 Federal Act Against Unfair Competition 1984 – UWG (§ 51 Abs. 2 Z 10 Jurisdiktionsnorm)
  • Verbraucherbehördenkooperationsgesetz – ustawa o współpracy organów ochrony konsumentów (VBKG).   § 3 Abs. 2 Z 3 iVm Załącznik Z 3 lit. d VBKG

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też