Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Belgii

Niniejsza strona przedstawia stan realizacji geoblokowania w Belgii oraz lokalne punkty kontaktowe.

    flaga Belgii

Organ egzekucyjny 

  • Dyrekcja Generalna ds. Inspekcji Gospodarczej Federalnej Gospodarki Służb Publicznych, MŚP, osób samozatrudnionych i Energii (EN)

Pomoc dla organów konsumenckich

Rue de Hollande 13 1060 Bruxelles

Courrier électronique: Sieć ECC-Net

Tel.: +32 2 542 33 89 – Faks: +32 2 542 32 43

Środki mające zastosowanie do naruszeń

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też