Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego we Włoszech

Niniejsza strona przedstawia stan realizacji geoblokowania we Włoszech oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    flaga Włoch

Organ egzekucyjny 

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie do naruszeń

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też