Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego na Łotwie

Niniejsza strona przedstawia stan realizacji geoblokowania na Łotwie oraz lokalne punkty kontaktowe.

    flaga Łotwy

Organ egzekucyjny 

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Centrum Ochrony Praw Konsumentów)

adres e-mail: ptac@ptac.lv

Pomoc dla organów konsumenckich

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Centrum Ochrony Praw Konsumentów)

adres e-mail: ptac@ptac.lv

Środki mające zastosowanie do naruszeń

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też