Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego na Łotwie

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego na Łotwie oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    Flaga Łotwy

Organ egzekucyjny 

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Centrum Ochrony Praw Konsumentów)

e-mail: 
ptac@ptac.lv

Pomoc dla organów konsumenckich

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Centrum Ochrony Praw Konsumentów)

e-mail: 
ptac@ptac.lv

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też