Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Rada Zarządzająca Koalicją na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia

Rada Zarządzająca Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia zapewnia przywództwo i doradztwo w celu poprawy funkcjonowania koalicji i jej wpływu.

    Grupa siedząca przy stole z bąbelkami mowy zawierającymi ikony cyfrowe

© iStock by Getty Images - 490612079 Rawpixel

Rada Zarządzająca opowiada się za poglądami partnerów koalicyjnych na szczeblu europejskim i działa jako łącznik między deklarującymi, koalicjami krajowymi i partnerami społecznymi. 12 członków Rady reprezentuje wszystkie grupy zainteresowanych stron w koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia: zadeklarowanie członków, koalicji narodowych i partnerów społecznych. 

Anja Monrad, Starszy Wiceprezes Della ds. Europy Środkowo-Wschodniej, została mianowana przewodniczącą Rady Zarządzającej Koalicją Umiejętności Cyfrowych i Pracy 

Rada po raz pierwszy spotkała się we wrześniu 2017 r. Podczas Zgromadzenia Cyfrowego 2018 w Sofii spotkała się z komisarz Mariya Gabriel, aby omówić plan działania na rzecz wzmocnienia koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia. Dokument został przyjęty we wrześniu 2018 r. 

Plan działania

W planie działania przedstawiono priorytety Koalicji na najbliższe miesiące. W planie określono:

  • jak rozszerzyć obecne członkostwo na wszystkie sektory gospodarki, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  • jak włączyć wszystkie podmioty i sieci działające w terenie do działań w zakresie umiejętności cyfrowych
  • jak zapewnić, by przyszły budżet UE obejmował koncentrację na rozwoju kompetencji cyfrowych w celu wsparcia trwającej transformacji cyfrowej?

 

Rada Zarządzająca 2017-2020

Anja Monrad, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Dell Technologies, CEE Alessandro Bogliolo, profesor systemów komputerowych, Uniwersytet w Urbino Cecilia Bonefeld-Dahl, dyrektor generalny DIGITAL EUROPE Cheryl Miller, założyciel, dyrektor wykonawczy i przewodniczący zarządu, Instytut Przywództwa Cyfrowego Damien O’Sullivan, dyrektor generalny ICDL Foundation Ilona Kish, dyrektor Bibliotek Publicznych 2020 Mara Jakobsone, wiceprzewodnicząca LIKTA Marc Durando, dyrektor wykonawczy European Schoolnet Oliver Grün, prezes Europejskiego Przymierza na rzecz MŚP cyfrowych Oliver Röthig, sekretarz regionalny. UNI Europa Piotr Pluta, dyrektor ds. korporacyjnych – EMEA & APJC, CISCO Saskia van Uffelen, Wiceprezes Korporacyjny Beneluksu/Cyfrowy Champion Belgii, Gfi World

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Inicjatywy w zakresie umiejętności cyfrowych

Komisja Europejska wspiera szereg inicjatyw mających na celu promowanie doskonałości w zakresie umiejętności cyfrowych w różnych organizacjach, sektorach i krajach.

Zobacz też

Zobowiązania do działania

Zachęca się wszystkie organizacje, przedsiębiorstwa i organy rządowe do podjęcia konkretnego zobowiązania do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie niedoboru umiejętności cyfrowych w Europie.