Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Relacje międzynarodowe

Unia Europejska współpracuje z krajami na całym świecie i organizacjami międzynarodowymi, aby zagwarantować, że technologia przyczynia się do poprawy warunków życia wszędzie.

    evocation of global cooperation

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Internet przenosi świat do naszych domów, biur i szkół. Zglobalizowany świat dociera do nas za pośrednictwem stron internetowych oferujących długie listy filmów, a także internetowych narzędzi biurowych i narzędzi do nauczania umożliwiających ludziom z całego świata pracę nad tym samym projektem.

Gdy wszystko funkcjonuje prawidłowo, możemy nie zdawać sobie sprawy, ile procesów zachodzi w tym czasie w naszych smartfonach czy komputerach. Jeżeli jednak nie uda nam się uzyskać dostępu do treści internetowych lub gdy nasze dzieci mają dostęp do treści nieodpowiednich dla ich wieku, możemy zauważyć, że działają – zwykle niewidoczne dla użytkowników – mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo internetu dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. Oraz że mechanizmy te działają nie tylko w Europie, ale również na całym świecie.

Europa ma wiele do zaoferowania w zakresie budowania lepszych społeczeństw i gospodarek na całym świecie. Unia Europejska współpracuje już z partnerami międzynarodowymi w takich dziedzinach jak handel, bezpieczeństwo i praworządność, a zakresem tej współpracy należy również objąć technologie cyfrowe. Internet powinien być wolny i bezpieczny, nieograniczony barierami handlowymi, i nie powinno być w nim miejsca na treści o charakterze terrorystycznym.

Celem UE na dekadę cyfrową jest zapewnienie korzyści oferowanych przez świat cyfrowy wszystkim obywatelom. Działania UE w zakresie polityki cyfrowej koncentrują się na kilku obszarach geograficznych, takich jak kraje sąsiadujące z UE, kraje rozwijające się w Afryce i basenie Morza Śródziemnego oraz kraje rozwinięte, takie jak USA i Japonia. UE jest liderem w takich obszarach polityki, jak handel cyfrowy, udostępnianie danych i zachęcanie globalnych przedsiębiorstw do odpowiedzialnego postępowania w internecie.

Do przykładów działań UE na arenie międzynarodowej w zakresie technologii cyfrowych należą:

  • wspieranie Forum Zarządzania Internetem w celu utrzymania wolnego, otwartego i bezpiecznego internetu,
  • partnerstwo z Bałkanami Zachodnimi na rzecz obniżenia opłat roamingowych,
  • poprawa połączeń z innymi kontynentami, na przykład poprzez nową cyfrową autostradę danych łączącą Europę i Amerykę Łacińską, a także nowe partnerstwo z Indiami w zakresie konektywności,
  • współprzewodniczenie – wraz z USA – Radzie UE–USA ds. Handlu i Technologii,
  • wprowadzenie programu EU4Digital,
  • przeciwdziałanie wykorzystywaniu internetu do publikowania treści o charakterze terrorystycznym, represji lub kontroli społecznej,
  • utworzenie globalnej sieci ekspertów z zakresu technologii cyfrowych w delegaturach Unii w innych krajach,
  • organizowanie dorocznych dialogów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych z partnerami światowymi.

Aktualności

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Partnerstwa cyfrowe

Dzięki partnerstwom cyfrowym UE może wzmocnić łączność na całym świecie.

Polityka zagraniczna

Ponieważ coraz więcej krajów jest inspirowanych europejskim modelem cyfrowym, europejskie przedsiębiorstwa mają więcej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, tworząc więcej miejsc pracy dla obywateli.