Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Połączenia wewnątrzunijne: niższe i ograniczone opłaty za dzwonienie do innych krajów UE

Europejczycy płacą niższe i ograniczone opłaty za połączenia wewnątrzunijne lub dzwonią do innych krajów UE.

    Połączenia wewnątrzunijne. Ceny połączeń międzynarodowych w UE zostały ograniczone do 19 centów (+VAT), a SMS na 6 centów (+VAT).

© European Commission

Ceny komunikacji międzynarodowej w UE są ograniczone, a połączenia telefoniczne z jednego kraju UE na telefon stacjonarny lub telefon komórkowy do innego kraju UE kosztują maksymalnie 0,19 EUR za minutę (+ VAT) i 0,06 EUR za SMS (+ VAT).

Wewnątrzunijne pułapy komunikacyjne

Pułapy w zakresie komunikacji wewnątrzunijnej mają zastosowanie od dnia 15 maja 2019 r. Oznacza to, że cena detaliczna pobierana od konsumentów za regulowane połączenia wewnątrzunijne nie może przekraczać 0,19 EUR (+ VAT) za minutę połączeń i 0,06 EUR (+ VAT) za wiadomość SMS.

Rozporządzenie wprowadzające pułapy wewnątrzunijne gwarantuje, że przepisy te nie zakłócą konkurencji, innowacji i inwestycji. Oznacza to, że krajowe organy regulacyjne mogą w wyjątkowych okolicznościach przyznać odstępstwo od regulacji cen łączności wewnątrzunijnej. Odstępstwo to jest przewidziane w wyjątkowych okolicznościach, w których zastosowanie pułapów cenowych miałoby znaczący wpływ na zdolność dostawcy do utrzymania istniejących cen łączności krajowej.

Pułap ma zastosowanie do połączeń i wiadomości SMS z jednego państwa członkowskiego UE do innych państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. W przypadku połączeń i wiadomości SMS pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu zasady mają zastosowanie od dnia ich włączenia do Porozumienia EOG.

Komunikacja wewnątrzunijna w przeszłości

Nowe przepisy zapewnią ochronę konsumentów przed nadmiernymi cenami za komunikację wewnątrzunijną. W przeszłości ceny tych usług do połączeń za granicą w UE, w niektórych państwach członkowskich, znacznie przekraczały ceny połączeń krajowych i istniały znaczne różnice cenowe między państwami UE.

Przed ograniczeniem połączeń wewnątrzunijnych średnia standardowa cena połączenia stacjonarnego lub komórkowego wewnątrzunijnego była zwykle trzykrotnie wyższa niż standardowa cena połączenia krajowego. Podczas gdy standardowa cena wewnątrzunijnego SMS-u była ponad dwukrotnie wyższa od ceny krajowej. W niektórych przypadkach standardowa cena połączenia wewnątrzunijnego była nawet dziesięciokrotnie wyższa niż standardowa cena połączeń krajowych.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Ponad 81 % mieszkańców UE podróżujących po UE i EOG korzysta z połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości tekstowych i korzystania z danych mobilnych bez dodatkowych opłat.

Z przeprowadzonego przez Komisję badania Eurobarometru dotyczącego roamingu wynika, że ponad 81 % mieszkańców UE, którzy podróżowali w ciągu ostatnich dwóch lat, zna połączenia, wysyłanie wiadomości tekstowych i korzystanie z danych mobilnych oraz korzysta z nich, bez ponoszenia dodatkowych opłat podczas podróży po UE, Islandii, Liechtensteinie i Norwegii.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Partnerstwo cyfrowe UE i Republiki Korei: wzmocnienie naszej odporności gospodarczej

W zeszły piątek Unia Europejska i Republika Korei zorganizowały pierwsze posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego w Seulu (Republika Korei). Radzie współprzewodniczyli komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton oraz koreański minister nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnych Lee Jong-Ho.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Możliwość połączenia z internetem

Celem UE jest to, by do 2030 r. Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem.

Zobacz też

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

ICT i normalizacja

Specyfikacje ICT gwarantują, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współdziałać ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwartość i konkurencyjność rynków ICT.

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między...

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.

Wsparcie dla Broadband rollout

Komisja Europejska wspiera unijne przedsiębiorstwa, kierowników projektów i władze w zwiększaniu zasięgu sieci, aby osiągnąć cele unijnego społeczeństwa gigabitowego.