Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Inicjatywa internetowa następnej generacji

Ogólną misją inicjatywy Next Generation Internet (NGI) jest ponowne wyobrażenie i przeprojektowanie Internetu w trzecim tysiącleciu i później.

    „Internet następnej generacji”

Internet jest dziś kluczem do niemal każdej działalności społecznej lub gospodarczej. Za 10 lat będzie to jeszcze bardziej istotne dla społeczeństwa i gospodarki na całym świecie.

Jednak wciąż istnieją obawy i wyzwania stojące przed Internetem. Istnieją obawy związane z danymi osobowymi i przejrzystością. Internet powinien zapewniać lepsze usługi oraz większe zaangażowanie i uczestnictwo.

Ważne jest, aby następna generacja Internetu została zaprojektowana z myślą o ludziach, tak aby mógł on w pełni wykorzystać swój potencjał zarówno dla społeczeństwa, jak i gospodarki. Inicjatywa Internet Next Generation ma na celu kształtowanie przyszłego internetu jako interoperacyjnego ekosystemu platform, który ucieleśnia wartości, które Europa ceni: otwartość, włączenie społeczne, przejrzystość, prywatność, współpraca i ochrona danych.

Budowanie ekosystemu NGI

Angażowanie społeczeństwa i zainteresowanych stron

Inicjatywa ta obejmowała działania mające na celu zaangażowanie zarówno opinii publicznej, jak i ekspertów, a także szeroko zakrojone badanie.

Konsultacje społeczne dały wszystkim możliwość podzielenia się swoimi poglądami i pomysłami na temat internetu 2030. Wyniki tych konsultacji podsumowano i opublikowano w sprawozdaniu w marcu 2017 r.

Komisja Europejska zleciła badanie mające na celu opracowanie wizji Internetu nowej generacji, priorytetowe traktowanie tematów badawczych oraz doradzanie w jaki sposób projektować tę inicjatywę. Sprawozdanie z badania „Next Generation Internet 2025” zostało opublikowane w październiku 2018 r.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Zaawansowane technologie cyfrowe

UE przyspiesza rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii, tak aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli w pełni korzystać z potencjału świata cyfrowego.

Szczegółowe wyjaśnienia

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość idzie do głównego nurtu, z korzyścią dla większej liczby branż i sektorów, w tym uczenia się cyfrowego, rozrywki, zdrowia, produkcji i innych.

Domena najwyższego poziomu.eu

Domena najwyższego poziomu.eu daje Europie własną tożsamość internetową, zwiększając widoczność w UE, zwiększając wybór nazw domen przez użytkowników i promując handel elektroniczny.

Zobacz też

Strategia blockchain

UE chce być liderem w dziedzinie technologii blockchain, stając się innowatorem w dziedzinie blockchain i domem dla znaczących platform, aplikacji i firm.