Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w Danii

Niniejsza strona przedstawia stan wdrażania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w Danii oraz punkty kontaktowe.

    flaga Danii

Treść będzie stopniowo aktualizowana, ponieważ informacje będą udostępniane Komisji, bez uszczerbku dla formalnej oceny zgodności środków transpozycji z wymogami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. 

Status transpozycji

Transponowane.

Krajowa strategia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych

Strategia jest dostępna online.

Pojedynczy punkt kontaktowy

Duńskie Centrum Cyberbezpieczeństwa

Adres e-mail: cert@cert.cfcs.dk

Telefon komórkowy: +45 333 25 580

Godziny kontaktu: 24/7

Krajowy organ właściwy dla DSPs

Duński Urząd ds. Biznesu

Adres e-mail: nistilsyn@erst.dk 

Godziny kontaktu: Pn-pt, 08:00 – 16:00

Właściwe organy krajowe ds. OES

Energia (wszystkie sektory)

Duńska Agencja Energetyczna

beredskab@ens.dk

Transport (ochrona transportu lotniczego, kolejowego, drogowego i portowego)

Duński Urząd Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa

cyber@tbst.dk

Telefon komórkowy: +45 417 80 431, +45 417 80 540

Transport (maritime)

Duński Urząd Morski

sfs-dcis@dma.dk

Telefon komórkowy: +45 721 96 000

Infrastruktura bankowa i rynkowa 

Duński Urząd Nadzoru Finansowego

dcis@ftnet.dk

Telefon komórkowy: +45 335 58 310, +45 419 33 575

Sektor opieki zdrowotnej

Duński Urząd ds.

dcissund@sundhedsdata.dk

Telefon komórkowy: +45 722 16 841

Dostawa i dystrybucja wody pitnej

Ministerstwo Środowiska i Żywności

mfvm@mfvm.dk

KrajowaCSIRT

Podobnie jak pojedynczy punkt kontaktowy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Stan transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

Komisja wraz z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w celu zapewnienia transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji do ustawodawstwa krajowego.

Zobacz też