Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania

Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) ułatwiają szerokie rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań na rynku.

    /– „”

© Image by anyaberkut - iStock Getty Images

PPI zapewnia wystarczająco duży popyt, aby zachęcić przemysł do inwestowania w szeroką komercjalizację, aby wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązania o jakości i cenie potrzebnej do masowego wprowadzenia na rynek. Umożliwia to sektorowi publicznemu modernizację usług publicznych w oparciu o rozwiązania w zakresie lepszego stosunku jakości do ceny oraz zapewnia przedsiębiorstwom możliwości rozwoju.

Czym są zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania?

Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI) mają miejsce wtedy, gdy sektor publiczny wykorzystuje swoją siłę nabywczą, aby działać na wczesnym etapie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które nie są jeszcze dostępne na dużą skalę na skalę komercyjną.

Jak działa PPI?

Pierwszym krokiem jest stworzenie masy krytycznej siły nabywczej po stronie popytu (jeden wystarczająco duży kupujący lub kilku mniejszych nabywców w grupie nabywców). Taki, który może zachęcić przemysł do zwiększenia produkcji w celu wprowadzenia rozwiązań na rynek z wymaganiami cenowymi i jakościowymi dla wdrożenia na dużą skalę.

W drugim etapie zamawiający na wczesnym etapie ogłasza potrzeby w zakresie innowacji (wraz z wymaganą funkcjonalnością/wydajnością oraz ewentualnie wymogami cenowymi). Wyrażają oni zamiar zakupu masy krytycznej innowacyjnych produktów, jeżeli przemysł może wprowadzić je na rynek z wcześniej określonymi wymaganiami dotyczącymi ceny/jakości w określonym terminie. Zamawiający mogą chcieć przeprowadzić testy zgodności rozwiązań dostawców, którzy przedstawili potencjalne rozwiązania w terminie docelowym. Ma to na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście istnieją rozwiązania, które mogą zaspokoić ich potrzeby, zanim faktycznie zamówią innowacyjne rozwiązania.

Trzeci etap to rzeczywiste zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania w ramach jednego z istniejących procedur udzielania zamówień publicznych (np. procedury otwartej/negocjacyjnej, dialogu konkurencyjnego itp.).

PPI uzupełnia zatem zamówienia przedkomercyjne (PCP), ponieważ PPI może umożliwić wdrożenie na większą skalę rozwiązań, które zostały opracowane w niewielkich ilościach w poprzednim PCP. PPI może być również stosowany niezależnie, aby wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązania, które nie wynikają z badań i rozwoju, ale na przykład z innowacji organizacyjnych lub procesowych.

Dlaczego wspieramy PPI?

Stworzenie silnego i stabilnego popytu na innowacyjne rozwiązania poprzez zamówienia publiczne ma istotne zalety:

  • Modernizacja usług publicznych dzięki wyższej jakości i bardziej opłacalnym rozwiązaniom
  • Pobudzenie szczególnego nowego rynku innowacyjnych rozwiązań, pomagając innowacyjnym przedsiębiorstwom osiągnąć korzyści skali, aby rozwijać swoją działalność

Zapoznaj się z wykazem IPP finansowanych przez UE (treści archiwalne). Sprawdź referencje od zamawiających, którzy zaimplementowali PPI.

Inicjatywa „Europejska pomoc na rzecz zamówień publicznych na innowacje” zapewnia nieodpłatną pomoc techniczną i prawną dla poszczególnych zamawiających w celu wdrożenia PCP i PPI.

Najnowsze wiadomości

DIGIBYTE |
Helping the public sector get innovative while saving money

Public organisations in Europe (ministries, local authorities, universities, hospitals, public utility companies etc.) could be buying more and better innovative products and services that are based on Information and Communication Technologies (ICT), thanks to a new three-year EU-funded initiative.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Zamówienia publiczne na innowacje w dziedzinie ICT

Komisja Europejska wspiera zamówienia publiczne na innowacje jako narzędzie służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych.

Zobacz też

Zamówienia przedkomercyjne

Komisja Europejska wspiera zamówienia przedkomercyjne, aby pomóc zamawiającym i dostawcom w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań społecznych.