Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Opcje wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania (634)


SPRAWOZDANIE/BADANIE |
Łączność cyfrowa w celu przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów wiejskich

Najnowsze badanie Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) wprowadza rozpoznawczą koncepcję „pojedynczych miejsc” w Europie. Jak wyjaśniono w wywiadzie wideo, takie miejsca są podatne na zagrożenia pod względem niewystarczającego wyposażenia lokalnego, dostępności lub łączności.

EVENT REPORT |
EUTech4Ukraine: telecommunications actions to support Ukrainian refugees

On 8 November, the European Broadband Competence Offices (BCO) Network hosted an interactive online event for telecommunications and mobile network operators to discuss how to meet the pressing telecommunications needs of approximately 7.4 million Ukrainian refugees in the EU, as well as of those on the ground in Ukraine.

RELACJA Z WYDARZENIA |
Partnerzy na rzecz cyfryzacji obszarów wiejskich: BCO i unijne sieci WPR

Sieci wspólnej polityki rolnej (WPR) będą stosować zintegrowane podejście do wspierania modernizacji, innowacji i przepływu wiedzy na obszarach wiejskich i oddalonych. Współpraca między europejską siecią biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej a unijną siecią WPR ma zasadnicze znaczenie dla wspierania cyfryzacji obszarów wiejskich i sprostania wyzwaniom związanym ze spójnością europejską.

RELACJA Z WYDARZENIA |
Instrument „Łącząc Europę – technologie cyfrowe – Globalne bramy cyfrowe: przygotowanie do zaproszenia nr 2

W dniu 20 września sieć europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO) zorganizowała sesję internetową w celu omówienia pierwszego zaproszenia do składania wniosków pt. „Backbone Connectivity for Digital Global Gateways” („Backbone Connectivity for Digital Global Gateways”) w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach programu „Cyfrowa Europa” oraz w celu przygotowania zainteresowanych kandydatów na nadchodzące zaproszenia.