Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publicație

Forumul European de Film la cel de-al 72-lea Festival Internațional de Film de la Berlin

Sub titlul „Către un sector audiovizual neutru din punct de vedere climatic”, FEP de la Berlinale va prezenta cooperarea transfrontalieră actuală pentru a realiza ambiția unui sector audiovizual neutru din punct de vedere climatic.

Deși măsurarea emisiilor de carbon și etichetele pentru producția ecologică se află în centrul numeroaselor inițiative private și publice luate deja pentru a reduce emisiile în întreaga Europă, lipsa de coordonare este un factor limitativ, de îndată ce este implicată cooperarea transfrontalieră.

Pe baza mobilizării industriei înseși, Comisia a facilitat discuțiile în ultimele luni, prin intermediul unui grup de lucru tehnic însărcinat cu elaborarea unei metodologii comune pentru măsurarea emisiilor de CO2 în sectorul audiovizual. Este interesant de observat că armonizarea nu este logica acestui efort comun, care vine mai degrabă din perspectiva imensă de a stimula coproducțiile, de a învăța din cele mai bune practici utilizate și de a actualiza în mod dinamic metodologiile. 
Grupul, care reunește experți ai diferiților calculatori existenți disponibili în UE, a convenit în decembrie 2021 asupra unei metodologii simplificate a emisiilor de CO2. Aceasta se axează pe un număr limitat de parametri, utilizând aceleași surse de date pentru a asigura comparabilitatea.

Această metodologie comună ar trebui să acționeze ca o lingua franca între diferite sisteme de măsurare și o tranziție către cele mai bune standarde industriale. Profesioniștii se află în fruntea acestui instrument al industriei, de către industrie, pentru industrie.

Sesiunea va fi transmisă în direct în direct între orele 9: 30 și 11 ore, la adresa https://europeanfilmforum.eu/

Informații privind contextul

În decembrie 2020, Comisia Europeană a adoptat un Plan de acțiune pentru mass-media și audiovizual, care urmărește să sprijine redresarea și transformarea sectoarelor mass-mediei și audiovizualului. Planul de acțiune propune 10 inițiative, inclusiv acțiunea 6 „Către un sector audiovizual neutru din punct de vedere climatic”.