Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publicație

Cerere de propuneri: Raportarea audio în UE

Această cerere de propuneri va sprijini producția de formate audio inovatoare și distribuirea acestora în întreaga Europă, cu un buget de 4,5 milioane EUR.

Tânăr așezat pe o bancă, purtând căști. Oraș încețoșat pe fundal. Textul este „Cerere de propuneri: Raportarea audio în UE sprijină producția de formate audio inovatoare în întreaga Europă”

Prezenta cerere de propuneri vizează proiecte axate pe intensificarea raportării independente cu privire la aspecte europene prin intermediul formatelor audio și pe extinderea difuzării acestora prin intermediul radiodifuziunii și/sau al platformelor digitale.

 • Granturile vor sprijini producția de formate audio inovatoare și distribuția transfrontalieră a acestora.
 • Bugetul disponibil este de 4,5 milioane EUR, iar cofinanțarea este limitată la maximum 95 % din costurile eligibile totale.
 • Cererile pot fi depuse de solicitanți unici sau de un consorțiu.
 • Independența editorială va fi garantată printr-o cartă a independenței care va face parte din acordul dintre Comisia Europeană și beneficiar.
 • Comisia preconizează că va finanța un proiect, care va începe în ianuarie sau februarie 2025 pentru o durată de 24 de luni.

Propunerile ar trebui să se concentreze în principal pe producția de formate audio, inclusiv reviste, rapoarte, documentare și/sau emisiuni de discuții. Subiectele alese ar trebui să ofere o viziune aprofundată și diversă asupra afacerilor UE și a subiectelor care afectează mai multe state membre, fără niciun punct de vedere exclusiv național. Propunerile trebuie să reflecte diversitatea cetățenilor și a publicului din UE și să implice diverse țări/regiuni. Solicitanții sunt încurajați să identifice lacunele pieței și să implice organizațiile mass-media care pot furniza informații independente în domenii în care furnizarea de informații privind afacerile UE este limitată. Rezultatele preconizate includ producții periodice de înaltă calitate în cel puțin 6 limbi ale UE, cu cel puțin 10 minute de conținut original pe limbă pe săptămână.

Distribuirea conținutului audio ar putea fi realizată, de exemplu, printr-o rețea de posturi de radio și/sau alte redacții producătoare de materiale audio din întreaga Europă. Ar trebui să vizeze cel mai mare public posibil, rezultatele așteptate includ cel puțin 1 milion de ascultători unici pe lună.

Informații generale

Prezenta cerere de propuneri face parte din acțiunile multimedia, care finanțează informații generale, știri și programe ale UE destinate publicului din perspective europene. Scopul lor este de a spori vizibilitatea activității instituțiilor UE, a deciziilor pe care le iau și a etapelor pe care le implică construirea UE. Scopul este de a sensibiliza cetățenii cu privire la modul în care îi afectează deciziile luate la nivelul UE.

Comisia publică deciziile anuale de finanțare, care constituie programul anual de lucru pentru punerea în aplicare a acțiunilor multimedia. Decizia de finanțare din 2024 include o cerere de propuneri care acoperă raportarea audio la nivelul UE.

Informații suplimentare 

 • Cererea de propuneri, formularele de candidatură și toate documentele relevante sunt disponibile mai jos.
 • Întrebările pot fi trimise la adresa CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu până la 10 septembrie 2024.
 • Toate întrebările și răspunsurile vor fi publicate, anonim, pe această pagină.
 • Vizitați pagina noastră de internet privind oportunitățile de finanțare ale UE pentru sectorul mass-mediei de știri pentru o prezentare generală a granturilor disponibile.
 • Abonați-vă pentru a primi notificări cu privire la publicarea articolelor legate de mass-media pe site-ul web al CONNECT.
 • Găsiți o prezentare generală a proiectelor media de știri.

Dacă citiți într-o altă limbă decât limba engleză, vă rugăm să consultați versiunea originală în limba engleză a documentelor cererii de propuneri pentru cele mai exacte informații.

 

Rectificare: Secțiunea 11: modul de depunere a unei cereri – programul de lucru actualizat al serviciului central de corespondență al Comisiei în cazul livrării manuale. Departamentul este deschis de la 07.00 la 16:30 în zilele de luni până vineri. Acesta este închis sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare ale Comisiei.

Descărcări

01. Call for proposals EU audio reporting ()
Descărcați 
02. Grant Application Form (Part A) ()
Descărcați 
03. Grant Application Form (Part B) ()
Descărcați 
04. Estimated Budget (annex 2 MGA) ()
Descărcați 
05. Financial Capacity check table ()
Descărcați 
06. Declaration on Standards and Independence (CNECT support to news media) ()
Descărcați 
07. Declaration on Honour (DoH) - affiliated entity ()
Descărcați 
07. Declaration on Honour (DoH) - beneficiaries ()
Descărcați 
08. Model CMGA — Multi and Mono - Multimedia Action ()
Descărcați 
09. Annex 5 - Specific Rules - newsmedia ()
Descărcați 
10. Financial identification ()
Descărcați 
11. Legal entity private ()
Descărcați 
12. Legal entity public ()
Descărcați 
13. Privacy Statement ()
Descărcați