Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publicație

Proiect-pilot: Observatorul european al achizițiilor publice în domeniul inovării

Prin această procedură de achiziții, Comisia Europeană își propune să înființeze un observator care să urmărească cadrele/inițiativele naționale de politică și investițiile în achizițiile publice în domeniul inovării în economia digitală din întreaga Europă și care să implice achizitorii publici, factorii de decizie politică și cetățenii din întreaga Europă să facă schimb de bune practici. Operatorii economici interesați de prezenta cerere de propuneri sunt invitați să depună o ofertă până la 6 octombrie 2022 prin intermediul sistemului electronic de depunere (e-Submission) disponibil pe site-ul TED e-Tendering. (ref. CNECT/2022/OP/0055)