Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publicație

Planul de lucru anual pentru perioada 2022-23 – Rezumatul Rețelei birourilor europene cu competențe în materie de bandă largă

Facilitatea de sprijin a Rețelei birourilor europene cu competențe în materie de bandă largă (rețeaua BCO) a publicat rezumatul planului său anual de lucru pentru perioada 2022-23, care prezintă principalele activități și teme pentru programul de schimb de cunoștințe și de consolidare a capacităților din acest an.

Titlu deasupra unei fotografii compozite care înfățișează ecrane digitale multiple care plutesc deasupra unei tablete digitale: Rezumatul planului de lucru al rețelei BCO pentru perioada 2022-23

În urma reînnoirii mandatului său în aprilie 2022, mecanismul de sprijin al rețelei BCO își va continua activitatea de sprijinire a statelor membre și a regiunilor UE, precum și a unor țări precum Norvegia și statele din Balcanii de Vest, pentru a accelera implementarea benzii largi de mare viteză pentru toți cetățenii lor. În acest scop, mecanismul de sprijin colaborează îndeaproape cu rețeaua și cu Comisia Europeană pentru a elabora și a pune în aplicare un program anual de consolidare a capacităților și de schimb de cunoștințe.

În perioada 2022-23, domeniile de interes ale acestui program vor include: 

Aspecte de politică și de reglementare

 • Securitatea cibernetică și protecția datelor
 • Achiziții ecologice
 • Analiza acoperirii în bandă largă efectuată de JRC
 • Directiva privind reducerea costurilor serviciilor în bandă largă
 • Setul de instrumente al Directivei privind reducerea costurilor
 • Comunitățile inteligente
 • Indicatorii DESI
 • Orientări privind banda largă

Finanțare și proiecte

 • Planificarea benzii largi
 • Obiective intermediare ale Mecanismului de redresare șireziliență
 • Cabluri submarine
 • Regiunile ultraperiferice
 • Regiunile muntoase
 • Cupoane valorice și stimularea cererii
 • Modele de acces cu ridicata 5G
 • Coordonarea fondurilor
 • Cereri de propuneri în domeniul digital din cadrul MIE
 • Asistența tehnică a BEI
 • Satele inteligente
 • Ultimul kilometru în zonele rurale
 • Rezultatul PIIEC – OpenRAN/cloud computing și edge computing

Tehnologie

 • 5G pentru mobilitate automatizată conectată și alte cazuri de utilizare
 • Servicii pentru utilizatorii din mediul rural
 • Inițiativa europeană privind sateliții pe orbită joasă
 • Inteligența artificială în infrastructura de bandă largă și în societate

Difuzare

 • Summitul digital al Balcanilorde Vest
 • Convenția montană europeană privind munții inteligenți

Aflați mai multe 

Descărcări

BCO-Network_AWP-Summary_2022-23
Descărcați 

Contributor

Mecanismul de sprijin al rețelei birourilor europene cu competențe în materie de bandă largă