Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Sondajul european privind cipurile

Rezultatele recentului sondaj privind cipurile lansat de Comisia Europeană au evidențiat faptul că industria se așteaptă ca cererea de cipuri să se dubleze până în 2030.

'No digital without chips' - The European Chips Act

Sondajul european privind cipurile a fost lansat în februarie 2022 cu scopul de a colecta informații preliminare cu privire la cererea actuală și viitoare de cipuri și plachete și ca un prim pas pentru a contribui la înțelegerea impactului crizei de aprovizionare cu cipuri asupra industriei europene.

Raportul ulterior privind cipurile europene prezintă o analiză a constatărilor sondajului privind cipurile. În total, au fost primite și agregate 141 de răspunsuri pentru a oferi o imagine de ansamblu a informațiilor și a proiecțiilor din lanțul valoric al semiconductorilor. Aceasta a inclus răspunsuri din partea întreprinderilor producătoare de semiconductori din punctul de vedere al ofertei, precum și din partea întreprinderilor care achiziționează produse din semiconductori din perspectiva cererii.

Printre principalele constatări se numără:

  • Se preconizează că cererea de cipuri se va dubla între 2022 și 2030, cu creșteri semnificative ale cererii viitoare de tehnologii de vârf în domeniul semiconductorilor;
  • Întreprinderile care înființează noi instalații de fabricare a cipurilor menționează forța de muncă calificată și reglementările guvernamentale ca fiind esențiale pentru selectarea locațiilor de producție;
  • Criza aprovizionării afectează toate ecosistemele și se preconizează că va dura cel puțin până în 2024, obligând întreprinderile să adopte măsuri costisitoare de atenuare
  • Finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniul semiconductorilor a fost în cea mai mare parte relevantă pentru întreprinderile din punctul de vedere al ofertei; cu toate acestea, inițiativele de sprijin sunt, de asemenea, relevante pentru partea de cerere.

Pe măsură ce Grupul european de experți în domeniul semiconductorilor începe să lucreze la cadrele de monitorizare și cartografiere, constatările raportului cip pot oferi informații pentru a contribui la conturarea inițiativelor viitoare.

Descărcări

European Chips Survey Report (.pdf)
Descărcați