Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Forumul european al mass-mediei de știri: transformarea industrială – raport de sinteză

Cel de al doilea Forum european al mass-mediei de știri (ENMF) s-a axat pe provocările și inovațiile organizațiilor europene de mass-media de știri, analizând subiecte-cheie pentru industrie: fluxuri de venituri, modele de afaceri, implicarea comunității, diversitate, convergența mass-mediei, noi formate și parteneriate.

logo of the event

Descărcări

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Descărcați 

Contributor

DG CONNECT – Programe de sprijin pentru industria audiovizuală și mass-media