Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publicație

Ziua de informare online pentru programul Europa digitală solicită TEF sectoriale

Găsiți înregistrări, postere și prezentări după ziua de informare online cu privire la cererile de propuneri pentru instalații sectoriale de testare și experimentare în domeniul IA.

Scopul acestei zile de informare a fost de a sensibiliza publicul cu privire la viitoarele cereri de propuneri DIGITAL pentru TEF sectoriale și de a oferi deja părților interesate relevante posibilitatea de a identifica potențiali colaboratori.

În dimineața zilei de informare, Comisia Europeană a prezentat conceptul și procesul privind TEF și a răspuns la întrebări. După o pauză de prânz, potențialii inițiatori au fost invitați să își împărtășească ideile de proiect sau competențele pe care le pot oferi unui consorțiu în procesul de elaborare. 

Material din ziua de informare

Stabilizate

Afișe

Prezentări

Sectorul agroalimentar

Producție

Asistența medicală

Orașe inteligente – comunități