Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Raport referitor la aplicarea „Directivei privind operele orfane”

„Directiva privind operele orfane” urmărește să promoveze digitalizarea și accesul online legal în interiorul UE la operele orfane (și anume, opere precum cărți, reviste, filme al căror titular de drepturi este necunoscut sau nu poate fi localizat) conținute în colecțiile bibliotecilor accesibile publicului, ale instituțiilor de învățământ, ale muzeelor, precum și în colecțiile arhivelor, ale instituțiilor patrimoniului cinematografic și audio și în arhivele organismelor publice de radiodifuziune din întreaga UE.

Directiva prevede obligația Comisiei de a raporta cu privire la extinderea domeniului său de aplicare și de a evalua necesitatea unei propuneri de modificare a directivei. Pentru a pregăti prezentul document de lucru al serviciilor Comisiei, Comisia s-a bazat pe informații din diverse surse, în special pe studiul independent privind aplicarea Directivei privind operele orfane, care este publicat împreună cu prezentul document de lucru al serviciilor Comisiei.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei a fost prezentat Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

Raportul concluzionează că, în această etapă, nu este necesar să se revizuiască directiva sau să se propună alte măsuri. Departamentele Comisiei vor continua să monitorizeze aplicarea Directivei privind operele orfane, împreună cu alte instrumente relevante ale UE pentru digitalizarea și diseminarea patrimoniului cultural.

Mai multe informații