Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publicație

Urmăriți dialogul structurat privind siguranța jurnaliștilor

În perioada 23-25 martie 2021, Comisia a organizat un dialog structurat privind siguranța jurnaliștilor în cadrul primei ediții a Forumului european al mass-mediei de știri.

Dialogul a reprezentat un pas central în pregătirea Recomandării Comisiei privind asigurarea siguranței jurnaliștilor în UE și la acesta au participat o serie de părți interesate, inclusiv reprezentanți ai comunității mass-media jurnalistice și de știri, organisme de autoreglementare (consilii ale mass-mediei/presei), societatea civilă, organizații internaționale, precum și reprezentanți ai statelor membre și ai autorităților lor de reglementare în domeniul mass-mediei. Evenimentul a cuprins principalele discursuri ale vicepreședintei Jourová, ale comisarului Breton și ale comisarului Dalli.

Dialogul structurat a inclus patru module tematice, care reflectă domeniile-cheie pe care Comisia intenționează să le acopere în viitoarea recomandare. Acestea se referă la funcționarea jurnaliștilor pe teren și la impactul epidemiei de COVID-19 asupra profesiei lor, la siguranța fizică și online a jurnaliștilor și la capacitarea lor digitală, precum și la situația jurnalistelor și a jurnaliștilor care reprezintă minoritățile.

Puteți recupera informațiile discutate în fiecare grup în materialele video de mai jos. 

Ziua întâi: 23 martie 2021

Modulul I: Jurnaliștii pe teren – asigurarea funcționării neîngrădite a jurnaliștilor și abordarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra comunității jurnalistice

Ziua 2: 24 martie 2021

Modulul IIa: Protecția jurnaliștilor – asigurarea siguranței fizice a jurnaliștilor

Modulul IIb: Protecția jurnaliștilor – abordarea amenințărilor online și capacitarea digitală

Ziua 3: 25 martie 2021

Modulul III: Jurnaliștii și egalitatea – abordarea atacurilor bazate pe gen și sprijinirea jurnaliștilor care reprezintă minoritățile 

DG Connect invită toate părțile interesate să furnizeze contribuții scrise specifice care să abordeze întrebările incluse în documentele de dezbatere. Acestea trebuie trimise cel târziu la 9 aprilie 2021, prin e-mail, Direcției Generale Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG Connect).