Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Comisia definește seturile de date cu valoare ridicată care urmează să fie puse la dispoziție în vederea reutilizării

Astăzi, Comisia a publicat o listă a seturilor de date cu valoare ridicată pe care organismele din sectorul public vor trebui să le pună la dispoziție pentru reutilizare, în mod gratuit, în termen de 16 luni.

Anumite date din sectorul public, cum ar fi datele meteorologice sau privind calitatea aerului, sunt deosebit de interesante pentru creatorii de servicii și aplicații cu valoare adăugată și aduc beneficii importante pentru societate, mediu și economie – motiv pentru care ar trebui să fie puse la dispoziția publicului.

Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: 

Punerea la dispoziție a unor seturi de date cu valoare ridicată va aduce beneficii atât economiei, cât și societății, de exemplu prin contribuția la combaterea schimbărilor climatice, reducerea poluării aerului urban și îmbunătățirea infrastructurii de transport. Acesta este un pas practic în direcția realizării unui deceniu digital de succes și a construirii unui viitor digital mai prosper.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat:

Datele reprezintă o piatră de temelie a competitivității noastre industriale în UE. Odată cu noua listă de seturi de date cu valoare ridicată, publicată astăzi, deblocăm un volum mare de date publice în beneficiul tuturor. Întreprinderile nou-înființate și IMM-urile vor putea utiliza aceste date pentru a dezvolta noi produse și soluții inovatoare care să îmbunătățească viața cetățenilor din UE și din întreaga lume.

Regulamentul este instituit în temeiul Directivei privind datele deschise, care definește șase categorii de astfel de seturi de date cu valoare ridicată: geospațială, observarea Pământului și mediu, meteorologie, statistică, întreprinderi și mobilitate. Această gamă tematică poate fi extinsă într-o etapă ulterioară pentru a reflecta evoluțiile tehnologice și ale pieței. Seturile de date vor fi disponibile într-un format care poate fi citit automat, prin intermediul unei interfețe de programare a aplicațiilor și, după caz, prin descărcare în masă.

Disponibilitatea sporită a datelor va stimula spiritul antreprenorial și va duce la crearea de noi întreprinderi. Seturile de date cu valoare ridicată pot fi o resursă importantă pentru IMM-uri pentru a dezvolta noi produse și servicii digitale și, prin urmare, un factor care să le ajute să atragă investitori. Reutilizarea seturilor de date, cum ar fi mobilitatea sau geolocalizarea clădirilor, poate deschide oportunități de afaceri pentru sectorul logisticii sau al transporturilor și poate îmbunătăți eficiența furnizării de servicii publice, de exemplu prin înțelegerea fluxurilor de trafic pentru a eficientiza transportul. Datele de observare meteorologică, datele radar, calitatea aerului și datele privind contaminarea solului pot sprijini, de asemenea, cercetarea și inovarea digitală, precum și elaborarea de politici în cunoștință de cauză, în special în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice.

Mai multe informații