Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Comisia deschide cereri de propuneri în valoare de 107 de milioane EUR pentru consolidarea securității cibernetice a Europei

Astăzi, Comisia a lansat o invitație adresată întreprinderilor, administrațiilor publice și altor organizații de a prezenta propuneri menite să stimuleze reziliența UE împotriva amenințărilor cibernetice și capacitatea acesteia de a proteja, detecta, apăra și descuraja atacurile cibernetice, precum și de a consolida cooperarea dintre statele membre.

photo of a person working in a cybersecurity centre working looking at a screen

iStock photo Getty images plus

Comisia și Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC) au lansat o nouă cerere de propuneri, în valoare totală de 71 milioane EUR, în cadrul programului de lucru Europa digitală 2023-2024, pentru acțiuni în materie de securitate cibernetică menite să consolideze cooperarea operațională și capacitățile comune cu statele membre la nivelul UE.

Din această sumă, 35 de milioane EUR vor fi dedicate instituirii mecanismului de urgență în materie de securitate cibernetică, care va sprijini acțiunile de pregătire și de asistență reciprocă ale statelor membre în ceea ce privește incidentele cibernetice, astfel cum sunt incluse, de asemenea, în propunerea de act legislativ al UE privind solidaritatea cibernetică. Pentru a asigura o securitate cibernetică mai puternică pentru industrie, întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din întreaga UE, 30 de milioane EUR vor sprijini punerea în aplicare a Directivei NIS2 și a propunerii de act legislativ al UE privind reziliența cibernetică. Acțiuni de sprijin suplimentare în valoare de 6 de milioane EUR vor promova coordonarea între sfera civilă și cea de apărare a securității cibernetice, precum și implicarea părților interesate în domeniul standardizării. Cererea de propuneri este deschisă până la 26 septembrie 2023 entităților din statele membre ale UE și din țările AELS/SEE.

În același timp, cererea anterioară de propuneri a fost redeschisă până la 6 iulie 2023, pentru a crea oportunități suplimentare pentru un buget total rămas de 36,5 milioane EUR. Aceasta acoperă temele „Reziliență, coordonare și securitate cibernetică” (3,4 milioane EUR), „Consolidarea capacităților pentru centrele operaționale de securitate” (26,3 milioane EUR) și „Actualizarea soluțiilor inovatoare în materie de securitate cibernetică” (6,8 milioane EUR).

Mai multe informații despre programul Europa digitală