Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Propunerile Comisiei de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă

Comisia Europeană a propus un set de măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme și de sprijinire a creșterii durabile a platformelor digitale de muncă în UE.

graphic showing a laptop with graphs and a magnifying glass

iStock photo Getty Images plus