Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Comisia publică un studiu privind impactul sursei deschise asupra economiei europene

Comisia a publicat rezultatele unui studiu care analizează impactul economic al software-ului și hardware-ului cu sursă deschisă asupra economiei europene.

" "

GettyImages

Se estimează că întreprinderile situate în UE au investit aproximativ 1 miliarde EUR în software cu sursă deschisă în 2018, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra economiei europene cuprins între 65 și 95 de miliarde EUR.

Studiul prevede că o creștere cu 10 % a contribuțiilor la codul de software cu sursă deschisă ar genera anual o creștere suplimentară de 0,4 % până la 0,6 % din PIB, precum și peste 600 de noi întreprinderi nou-înființate în domeniul TIC în UE. Studiile de caz arată că, prin achiziționarea de software cu sursă deschisă în locul unui software brevetat, sectorul public ar putea reduce costul total al proprietății, ar putea evita dependența de un furnizor și și-ar putea spori astfel autonomia digitală.

Studiul oferă o serie de recomandări specifice de politică publică care vizează realizarea unui sector public autonom din punct de vedere digital, a cercetării și inovării deschise care să permită creșterea economică europeană și a unei industrii digitalizate și competitive pe plan intern. Pe termen lung, concluziile studiului pot fi utilizate pentru a consolida dimensiunea „sursă deschisă” în dezvoltarea viitoarelor politici în materie de software și hardware pentru industria UE.

În plus, începând din octombrie 2020, Comisia are propria sa strategie privind software-ul cu sursă deschisă 2020-2023, care încurajează și valorifică în continuare potențialul transformator, inovator și colaborativ al surselor deschise, în vederea atingerii obiectivelor strategiei digitale globale a Comisiei și a contribuției la programul Europa digitală. Strategia Comisiei pune un accent deosebit pe partajarea și reutilizarea soluțiilor software, a cunoștințelor și a expertizei, precum și pe creșterea gradului de utilizare a surselor deschise în tehnologiile informației și în alte domenii strategice.