Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Comisia recomandă acțiuni de combatere a pirateriei online a sportului și a altor evenimente în direct

Comisia a adoptat astăzi o recomandare privind modalitățile de combatere a pirateriei online la scară comercială a sportului și a altor evenimente în direct, cum ar fi concertele și spectacolele de teatru.

graphic showing a mobile phone with a footballer jumping out of the screen and a background of a football stadium

iStock photo Getty images plus

Acesta încurajează statele membre, autoritățile naționale, titularii de drepturi și furnizorii de servicii intermediare să ia măsuri eficace, echilibrate și adecvate pentru a combate retransmisia neautorizată a unor astfel de transmisii, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a normelor de protecție a datelor cu caracter personal. Prin intensificarea luptei împotriva pirateriei online, recomandarea va contribui la consolidarea competitivității industriilor sportive și creative din UE.

Comunicat de presă integral

Recomandări