Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Comisia dorește să obțină feedback pentru a îmbunătăți accesibilitatea site-urilor web din sectorul public și a aplicațiilor mobile

La 19 iulie, Comisia a lansat o consultare publică referitoare la revizuirea Directivei privind accesibilitatea site-urilor web.

keyboard key with the word feedback

Începând cu 23 iunie 2021, toate site-urile web din sectorul public și aplicațiile mobile din UE au obligația legală de a fi accesibile persoanelor cu handicap. Ultima etapă constă în revizuirea aplicării directivei în practică. În acest scop, consultarea de astăzi va colecta feedback de la cetățeni, în special de la cei cu handicap, dar și de la întreprinderi, platforme online, cadre universitare, administrații publice și toate celelalte părți interesate.

Consultarea online va fi ea însăși accesibilă cititorilor de ecran, va fi tradusă în toate limbile oficiale ale UE și va fi disponibilă într-o versiune mai scurtă, ușor de citit, pentru persoanele cu dizabilități cognitive. Acesta va rămâne deschis până la 25 octombrie 2021. Rezultatele consultării vor contribui la revizuire și vor contribui la îmbunătățirea impactului directivei asupra accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile din sectorul public. Constatările revizuirii vor fi publicate într-un format accesibil în iunie 2022.