Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicație

Setul de instrumente pentru conectivitate: Statele membre convin asupra celor mai bune practici pentru a stimula implementarea în timp util a rețelelor 5G și prin fibră optică

La 25 martie 2021, statele membre, în strânsă cooperare cu Comisia, au convenit asupra unui set de instrumente pentru conectivitate la nivelul Uniunii, în temeiul Recomandării privind conectivitatea din 18 septembrie 2020. Setul de instrumente constă într-un set de bune practici considerate a fi cele mai eficiente în a permite și a încuraja operatorii să introducă rețele de foarte mare capacitate.

Cele mai bune practici vor ajuta operatorii de rețea să reducă costul implementării serviciilor în bandă largă în gigabit, iar statele membre vor adopta o abordare eficientă pentru a asigura accesul rapid și favorabil investițiilor la spectrul de frecvențe 5G pentru operatorii de telefonie mobilă și alți utilizatori ai spectrului, inclusiv pentru aplicațiile industriale. 

Conectivitatea a sprijinit cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice în timpul pandemiei și va fi un pilon esențial al redresării. Punerea în aplicare rapidă a setului de instrumente pentru conectivitate va permite statelor membre să exploateze pe deplin potențialul Mecanismului de redresare și reziliență. La începutul acestei luni, Comisia a prezentat o comunicare privind deceniul digital al Europei, care stabilește obiectivul de a conecta toate gospodăriile europene cu viteze de ordinul gigabiților și de a asigura acoperirea 5G pentru toate zonele populate din UE, precum și pentru principalele rute de transport. Setul de instrumente pentru conectivitate va continua să joace un rol fundamental pe măsură ce UE trece la deceniul digital.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat:

În deceniul digital, toți europenii ar trebui să beneficieze de conexiuni rapide și sigure. Trebuie să începem astăzi să transformăm această ambiție într-o realitate. Setul de instrumente pentru conectivitate este rezultatul cooperării și al angajamentului statelor membre de a elimina obstacolele și de a stimula implementarea unor rețele foarte rapide.

Măsuri de reducere a costurilor și de accelerare a implementării rețelei 

Implementarea rețelelor fixe și mobile necesită lucrări de construcții civile costisitoare pentru instalarea de cabluri și elemente de rețea, precum și proceduri administrative îndelungate și greoaie pentru obținerea autorizațiilor necesare. Setul de instrumente pentru conectivitate conține cele mai bune practici de reducere a acestor costuri, de promovare a accesului la infrastructura fizică și de simplificare a procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru efectuarea de lucrări de construcții civile. Ca parte a acestor eforturi, setul de instrumente pentru conectivitate solicită îmbunătățirea disponibilității informațiilor privind infrastructura fizică existentă, lucrările de construcții civile planificate și procedurile de autorizare prin intermediul punctelor de informare unice sau al platformelor echivalente, precum și promovarea gestionării electronice a tuturor procedurilor de solicitare a autorizațiilor. Mai mult, statele membre sunt încurajate să faciliteze instalarea elementelor de rețea, în special a celor relevante pentru 5G, oferind operatorilor un acces mai larg la infrastructura publică (la fel cum Codul european al comunicațiilor electronice prevede deja celule mici). În plus, setul de instrumente privind conectivitatea conține măsuri pentru ca soluționarea litigiilor dintre actorii implicați în implementarea rețelei să devină mai transparentă și mai eficientă. În cele din urmă, setul de instrumente privind conectivitatea încurajează statele membre să ia inițiative pentru a limita efectele negative asupra mediului și pentru a spori sustenabilitatea rețelelor.

Măsuri de asigurare a unui acces rapid și favorabil investițiilor la spectrul de frecvențe radio pentru implementarea tehnologiei 5G

Pentru implementarea rețelelor 5G, operatorii și utilizatorii spectrului pentru aplicații industriale ar trebui să aibă acces în timp util la spectrul radio armonizat la nivelul UE, în condiții favorabile investițiilor. Statele membre sunt responsabile de acordarea autorizațiilor pentru utilizarea spectrului și ar trebui să se asigure că procedurile de autorizare a spectrului sunt oportune și că încurajează continuarea investițiilor în rețelele 5G. În acest sens, setul de instrumente pentru conectivitate se axează pe măsuri care stimulează utilizarea spectrului și implementarea tehnologiei 5G. În plus, setul de instrumente pentru conectivitate promovează măsuri coordonate care sprijină conectivitatea fără fir pentru cazurile de utilizare industrială, inclusiv cu o dimensiune transfrontalieră. În plus, setul de instrumente pentru conectivitate include propuneri pentru ca statele membre să abordeze interesul public general, și anume să sporească transparența și informarea cu privire la tehnologia 5G și la protecția sănătății publice.

Statele membre se angajează să înceapă punerea în aplicare a setului de instrumente cât mai curând posibil. Ca etapă următoare, în conformitate cu calendarul stabilit în Recomandarea privind conectivitatea, statele membre ar trebui să elaboreze și să transmită Comisiei, până la 30 aprilie 2021, foile lor de parcurs naționale pentru punerea în aplicare a setului de instrumente, în timp util, odată cu finalizarea planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre.

Istoricul cauzei

Comisia depune eforturi continue pentru a îmbunătăți conectivitatea în întreaga UE. Inițiativa de a adopta și de a pune în aplicare un set de instrumente privind conectivitatea provine din Recomandarea Comisiei privind setul de instrumente pentru conectivitate, publicată în septembrie 2020. Recomandarea se bazează pe Directiva privind reducerea costurilor aferente tehnologiei în bandă largă și pe dispozițiile Codului european al comunicațiilor electronice, cu scopul de a identifica măsurile care sunt cele mai eficiente pentru a permite și a încuraja operatorii să instaleze rețele de foarte mare capacitate, inclusiv rețele de fibră optică și 5G. Activitatea a început în cadrul Grupului special privind conectivitatea, care a compilat un raport privind cele mai bune practici identificate la sfârșitul anului trecut. În paralel, Comisia lucrează la revizuirea Directivei privind reducerea costurilor aferente tehnologiei în bandă largă, care va ajuta în continuare statele membre să vizeze zonele potrivite pentru a atinge obiectivele privind conectivitatea la nivel de gigabit în întreaga UE. Comisia se așteaptă să prezinte o propunere în T1 2022.

Descărcări

The Connectivity Toolbox.pdf
Descărcați