Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Drepturile de autor: Comisia îndeamnă Cehia să transpună integral normele UE privind drepturile de autor în legislația națională

Astăzi, Comisia a decis să trimită Cehiei două avize motivate pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei măsurile de transpunere în temeiul a două directive, în primul rând în ceea ce privește drepturile de autor și drepturile conexe aplicabile anumitor transmisii online (Directiva (UE) 2019/789) și, în al doilea rând, în ceea ce privește drepturile de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală (Directiva (UE) 2019/790).

©GettyImages

Aceste două directive vizează modernizarea normelor privind drepturile de autor, astfel încât consumatorii și creatorii să profite la maximum de oportunitățile oferite de mediul digital. Directivele protejează titularii de drepturi din diferite sectoare, stimulând crearea și circulația unui conținut mai valoros. Ele le oferă utilizatorilor o gamă mai largă de conținuturi, reducând costurile tranzacțiilor și facilitând distribuția programelor de radio și de televiziune în întreaga UE. După expirarea termenului de transpunere la 7 iunie 2021, Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor la 23 iulie 2021, trimițând scrisori de punere în întârziere statelor membre care nu au comunicat transpunerea completă a celor două directive. Avizele motivate trimise astăzi fac parte din pachetul mai amplu de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind netranspunerea completă a celor două directive de către statele membre; la 19 mai 2022, Comisia a continuat cu avize motivate adresate unui număr de 10 state membre cu privire la neîndeplinirea obligației de a comunica măsurile naționale de transpunere a Directiva (UE) 2019/789 și unui număr de 13 state membre cu privire la Directiva (UE) 2019/790. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această chestiune.

Cele două avize motivate prezentate astăzi: