Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Drepturile de autor: Comisia îndeamnă statele membre să transpună integral normele UE privind drepturile de autor în dreptul intern

Comisia a decis să trimită avize motivate Bulgariei, Ciprului, Greciei, Irlandei, Letoniei, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Slovaciei și Finlandei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei măsurile de transpunere privind drepturile de autor și drepturile conexe aplicabile anumitor transmisii online (Directiva UE 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Tot astăzi, Comisia a trimis avize motivate Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Danemarcei, Greciei, Franței, Letoniei, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei și Suediei pentru neîndeplinirea obligației de a-i notifica măsurile de transpunere privind drepturile de autor și drepturile conexe pe piața unicădigitală [Directiva (UE) 2019/790].

Comunicat de presă integral