Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Serviciile digitale: Comisia lansează baza de date privind transparența

Comisia a lansat baza de date privind transparența Actului legislativ privind serviciile digitale, punând în practică una dintre numeroasele caracteristici inovatoare în materie de transparență impuse de Actul legislativ privind serviciile digitale.

graphic with a photo of a person using a laptop and icons of people, data and chats superposed on it

iStock photo Getty images plus

În temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, toți furnizorii de servicii de găzduire au obligația de a oferi utilizatorilor informații clare și specifice, așa-numitele expuneri de motive, ori de câte ori elimină sau restricționează accesul la anumite conținuturi. Noua bază de date va colecta aceste expuneri de motive în conformitate cu articolul 24 alineatul (5) din Actul legislativ privind serviciile digitale. Acest lucru face din această bază de date un registru de reglementare de pionierat, în care datele privind deciziile de moderare a conținutului luate de furnizorii de platforme online care își desfășoară activitatea în UE sunt accesibile publicului larg la o scară și granularitate fără precedent, permițând o mai mare responsabilitate online.

Numai platformele online foarte mari trebuie să transmită deja date către baza de date ca parte a conformității lor cu Actul legislativ privind serviciile digitale. Începând cu 17 februarie 2024, toți furnizorii de platforme online, cu excepția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici, vor trebui să transmită date privind deciziile lor de moderare a conținutului.

Datorită bazei de date privind transparența, utilizatorii pot vizualiza statistici sintetizate (în prezent în versiune beta), pot căuta anumite expuneri de motive și pot descărca date. Comisia va adăuga noi caracteristici de analiză și de vizualizare în lunile următoare și, între timp, salută orice feedback cu privire la configurația sa actuală. Codul sursă al bazei de date este pus la dispoziția publicului pe GitHub. Împreună cu Codul de bune practici privind dezinformarea, precum și cu măsurile suplimentare de sporire a transparenței în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, noua bază de date permite tuturor utilizatorilor să acționeze într-un mod mai informat cu privire la răspândirea conținutului ilegal și dăunător online.

 Baza de date privind transparența DSA