Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Serviciile digitale: Comisia salută acordul politic privind normele care asigură un mediu online sigur și responsabil

Comisia salută acordul politic rapid la care au ajuns ieri Parlamentul European și statele membre ale UE în legătură cu propunerea referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale, prezentată de Comisie în luna decembrie 2020.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Actul stabilește un standard nou fără precedent pentru responsabilitatea platformelor online în ceea ce privește conținutul ilegal și dăunător. Acesta va oferi o mai bună protecție pentru utilizatorii de internet și pentru drepturile lor fundamentale și va stabili un set unic de norme pe piața internă, ajutând platformele mai mici să se extindă.

Comunicat de presă integral