Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Politica de coeziune a UE: Peste 1.5 milioane de proiecte finanțate de UE accesibile în cadrul unei noi platforme publice

Săptămâna aceasta, Comisia a lansat „Kohesio”, o platformă publică online care reunește toate informațiile privind peste 1.5 milioane de proiecte din toate cele 27 de state membre finanțate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune și Fondul social european (FSE) începând din 2014.

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

În premieră, se creează și se pune la dispoziția tuturor o platformă cuprinzătoare de date privind proiectele, care va fi disponibilă în toate limbile UE. Realizarea acestei platforme a necesitat o cooperare strânsă cu autoritățile de management din diferite state membre sau regiuni, întrucât proiectele de coeziune sunt gestionate de autoritățile naționale și regionale.

Comunicat de presă integral

Platforma Kohesio

Ediția cu numărul 8 a Forumului privind coeziunea