Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Se lansează primul ciclu de cooperare și monitorizare în vederea atingerii obiectivelor digitale ale UE pentru 2030

Programul de politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital, care reprezintă un mecanism de monitorizare și cooperare în vederea atingerii obiectivelor comune pentru transformarea digitală a Europei până în 2030, a intrat în vigoare.

iStock photo Getty images plus

Pentru prima dată, Parlamentul European, statele membre și Comisia au stabilit împreună obiective și ținte concrete în cele patru domenii-cheie și anume competențele digitale, infrastructura, inclusiv conectivitatea, digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice online, în conformitate cu Declarația privind drepturile și principiile digitale europene. Obiectivele și țintele sunt însoțite de un proces ciclic de cooperare care, începând de astăzi, trece în revistă progresele înregistrate și definește obiective de etapă, astfel încât acestea să poată fi atinse până în 2030. Programul creează, de asemenea, un nou cadru pentru proiectele multinaționale, care va permite statelor membre să își unească forțele în ceea ce privește inițiativele digitale.

Comunicat de presă integral