Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicație

India și UE semnează un acord de intenție de cooperare în domeniul calculului de înaltă performanță și al tehnologiilor cuantice

India și UE semnează un acord de cooperare privind calculul de înaltă performanță, fenomenele meteorologice și modelarea climatică, precum și tehnologiile cuantice.

Pile of Indian and European Flag Buttons

iStock photo Getty images plus

Ministerul Electronicii și Tehnologiei (MeitY) din cadrul Guvernului Indiei și Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) din cadrul Comisiei Europene au semnat „Intent of Cooperation on High Performance Computing (HPC), Weather Extremes and Quantum Technologies” în cadrul unei ceremonii virtuale care a avut loc simultan la 21 noiembrie 2022 la MeitY, New Delhi și la DG CONNECT, Bruxelles.

Semnatarii au fost dl Alkesh Kumar Sharma, secretar, MeitY, și dl Roberto Viola, director general, DG CONNECT,Comisia Europeană. Cu această ocazie au fost prezenți dl Debasish Prusty, șef adjunct al misiunii (DCM), Ambasada Indiei Bruxelles, dl Sushil Pal, secretar comun, MeitY, dl Thomas Skordas, director general adjunct al DG Connect și dl Benoit Sauveroche, prim consilier, Delegația UE în India.

Inițiativa de cooperare se bazează în continuare pe angajamentele asumate de ambele părți pentru aprofundarea cooperării tehnologice în domeniul calculului cuantic și al calculului de înaltă performanță în cadrul reuniunii liderilor UE-India din 8 mai 2021. În plus, semnarea acordului are importanță în contextul deciziei de înființare a Consiliului UE-India pentru comerț și tehnologie (CCT) la 25 aprilie 2022.

Inițiativa de cooperare vizează stabilirea unei colaborări cu privire la aplicațiile HPC care utilizează supercalculatoare indiene și europene în domeniul medicamentelor biomoleculare, al terapiilor COVID, al atenuării schimbărilor climatice, al anticipării dezastrelor naturale și al informaticii cuantice.

Luând cuvântul cu această ocazie, dlAlkesh Kumar Sharma, secretarul MeitY, a declarat: 

HPC abordează unele dintre cele mai mari provocări din lume în prezent. Cererea

pentru sistemele de calcul de înaltă performanță, crește rapid în diverse

domeniile de aplicare și, în cadrul acestui parteneriat, India și UE vor mobiliza

expertiza ambelor părți în vederea optimizării HPC în vederea dezvoltării avansate

soluții tehnologice în mai multe domenii.

 

Dl Roberto Viola, directorul general al Direcției Generale Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene, a declarat:

Salut călduros această cooperare cu partenerii noștri indieni, care urmează anunțului privind înființarea Consiliului pentru comerț și tehnologie UE-India în primăvară. Prin combinarea experienței și a expertizei noastre și prin valorificarea cooperării noastre de lungă durată și a încrederii noastre, ne putem ajuta reciproc să depășim cele mai mari provocări ale epocii noastre: COVID-19 și schimbările climatice. În plus, acest acord ne oferă o perspectivă interesantă pentru UE și India de a explora în comun frontierele tehnologiilor cuantice.

Istoricul cauzei

Prezenta propunere de acord de cooperare marchează cel mai recent dintr-o serie lungă de acorduri și de cooperare în domeniul cercetării și inovării dintre UE și India, care datează de peste douăzeci de ani de la semnarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică în 2001. Acest acord a fost reînnoit pentru a treia oară la 17 mai 2020, pentru încă 5 ani.

Acest lucru este completat de adoptarea parteneriatului strategic UE-India: O foaie de parcurs pentru 2025 la 15 iulie 2020. Această foaie de parcurs ghidează UE și India cu privire la acțiunile comune și la consolidarea în continuare a parteneriatului strategic UE-India și în următorii 5 ani.

Întreprinderea comună EuroHPC

Întreprinderea comună pentru calcululeuropean de înaltă performanță (Întreprinderea comună EuroHPC) este o entitate juridică și de finanțare, creată în 2018 și situată la Luxemburg, pentru a deschide calea în domeniul supercalculului european. Întreprinderea comună EuroHPC permite Uniunii Europene și țărilor participante la aceasta să își coordoneze eforturile și să își pună în comun resursele pentru ca Europa să devină lider mondial în domeniul supercalculului. Acest lucru stimulează excelența științifică și forța industrială a Europei, sprijină transformarea digitală a economiei sale, asigurând în același timp suveranitatea sa tehnologică.

Misiunea națională de supercalcul

Misiunea națională de supercomutare din India are în vedere capacitarea instituțiilor naționale academice și de cercetare și dezvoltare răspândite în întreaga țară prin instalarea de instalații de calcul de înaltă performanță în întreaga țară. Un total de 24 petaflops (24 milioane de calcule pe secundă) de infrastructură de supercalcul a fost deja pus în funcțiune, iar alte 40 petaflops (40 milioane de calcule pe secundă) sunt prevăzute în anul următor pe baza serverelor proiectate, dezvoltate și fabricate la nivel național și a interconectării. În cadrul misiunii naționale de supercalcul au fost dezvoltate aplicații pentru abordarea unor probleme precum prognoza inundațiilor și gestionarea dezastrelor, condițiile meteorologice urbane, modelarea calității aerului și a inundațiilor, explorarea petrolului și a gazelor, descoperirea de droguri, reorientarea drogurilor și genomica.

Destinația Pământ

Aceasta este o nouă inițiativă a Comisiei Europene în cadrul Pactului verde european. Scopul său principal este de a dezvolta un model digital foarte precis al Pământului („Twin digital al Pământului”), utilizând noile capacități HPC și IA ale UE pentru a dezvolta gemeni digitali cu privire la diverse aspecte tematice ale sistemului terestru. Obiectivul este de a oferi un instrument care să ajute factorii de decizie să se adapteze mai bine la provocările de mediu complexe legate de schimbările climatice și la consecințele socioeconomice ale acestora, prin monitorizarea și simularea evoluțiilor sistemului terestru (terestru, marin, atmosferic și biosferă) și prin anticiparea dezastrelor ecologice și a crizelor socioeconomice.

Tehnologiile cuantice

 Inițiativa emblematică europeană privind tehnologiile cuantice este o inițiativă de cercetare și inovare colaborativă pe termen lung, lansată în 2018, în valoare de 1 de miliarde EUR. Misiunea sa este de a consolida poziția de lider și excelența științifică europeană în domeniul tehnologiilor cuantice și de a poziționa Europa ca lider în peisajul industrial prin alinierea priorităților de finanțare publică la nivelul UE, la nivel național și regional. Inițiativa emblematică mobilizează întreaga comunitate de cercetare cuantică din Europa pentru a-și pune în aplicare agenda strategică de cercetare.