Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicație

Tehnologiile digitale esențiale: un nou parteneriat pentru a contribui la accelerarea tranziției către o Europă verde și digitală

Comisia a anunțat un nou parteneriat menit să consolideze potențialul de inovare al Europei, să stimuleze competitivitatea acesteia și să asigure suveranitatea tehnologică în domeniul produselor electronice.

 

Identificat ca fiind una dintre prioritățile aflate în centrul asigurării suveranității digitale a Europei, parteneriatul recent lansat privind tehnologiile digitale esențiale va sprijini transformarea digitală a tuturor sectoarelor economice și societale, va face ca transformarea să funcționeze pentru Europa și va sprijini Pactul verde european, contribuind la îndeplinirea obiectivului UE de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume până în 2050. Elementele Pactului verde, cum ar fi aprovizionarea cu energie curată, accesibilă ca preț și sigură, clădirile eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mobilitatea sustenabilă și inteligentă, precum și lanțurile de aprovizionare cu alimente sănătoase și ecologice, toate se bazează pe tehnologiile generice esențiale pentru a-și atinge ambițiile. 

Parteneriatul KDT este una dintre acțiunile privind procesoarele și tehnologiile semiconductorilor planificate de Comisia Europeană, de statele membre și de industrie. Alte acțiuni sunt Declarația privind o inițiativă europeană privind procesoarele și tehnologiile semiconductorilor, semnată de 20 de state membre, o alianță industrială în domeniul microelectronicii și un posibil nou proiect important de interes european comun în domeniul microelectronicii.

Aproape 10 de miliarde EUR sunt investite de Comisie pentru a crea un total de zece parteneriate între Uniune, statele membre și industrie, cu obiectivul general comun de a accelera tranziția către o Europă verde, neutră din punct de vedere climatic și digitală. Propunerea a fost adoptată astăzi, punând în mișcare parteneriatele, inclusiv parteneriatul KDT. Finanțarea UE va fi completată de investiții din partea partenerilor privați și a statelor membre, iar investițiile combinate vor contribui la crearea mai multor locuri de muncă, contribuind în același timp la reducerea schimbărilor climatice.

Ce înseamnă acest lucru în practică?

Noul parteneriat KDT urmărește:

  • Furnizarea de componente și sisteme electronice inovatoare, software și integrarea inteligentă a lanțurilor valorice digitale, furnizând tehnologii sigure și fiabile, adaptate la nevoile industriilor utilizatoare și ale cetățenilor. Acest lucru va contribui la consolidarea potențialului de inovare al Europei.
  • Dezvoltarea și aplicarea acestor tehnologii pentru a aborda provocările globale majore în materie de mobilitate, sănătate, energie, securitate, producție și comunicații digitale. Acest lucru va contribui la și va consolida bazele științifice și tehnologice ale Europei.
  • O mai bună aliniere a politicilor de C &Iși a politicilor industriale pentru o abordare comună în ceea ce privește stăpânirea acestor motoare ale inovării.

Ce sunt tehnologiile digitale esențiale?

KDTS a fost identificat ca fiind unul dintre principalii factori determinanți pentru suveranitatea digitală a Europei și pentru capacitatea sa de a produce microelectronică de înaltă calitate. Acestea alcătuiesc componente electronice și fotonice, precum și software-ul care definește modul lor de funcționare, sprijinind astfel toate sistemele digitale, inclusiv inteligența artificială și internetul obiectelor.

Componentele semiconductoare – cipurile care captează, stochează, prelucrează, transmit și acționează asupra datelor – sunt adesea ingrediente vitale ale componentelor și sistemelor electronice. Cipurile semiconductoare, în special procesoarele, au o importanță din ce în ce mai mare în prelucrarea datelor pentru infrastructura și comunicațiile de date, calculul de ultimă generație și de uz general și aplicațiile viitoare, cum ar fi conducerea autonomă.

De ce este necesar un parteneriat TGE?

Prin Strategia sa privind conturarea viitorului digital al Europei, Comisia și-a prezentat viziunea cu privire la modul în care transformarea digitală să funcționeze pentru cetățeni, întreprinderi și planetă, în conformitate cu valorile UE, precum și cu privire la modul în care să își păstreze suveranitatea tehnologică și digitală și să fie lider mondial în domeniul digital.

Parteneriatul KDT se bazează pe actuala Întreprindere comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL JU), care a fost înființată în 2014 cu scopul de a menține Europa în avangarda dezvoltării tehnologice în domeniul electronicii.

În prezent, Europa reprezintă aproximativ 9-10 % din producția mondială – față de 6 % în urmă cu cinci ani datorită inițiativei ECSEL a UE, care a avut un rol esențial în inversarea acestei tendințe. Aceasta este dovada că, atunci când ne organizăm în Europa, cu un obiectiv clar, putem aduce o schimbare reală.

Finanțare

Comisia a propus o contribuție financiară de 1.8 miliarde EUR în perioada 2021-2027 pentru parteneriatul TGE. În același timp, statele membre participante aduc o contribuție similară, în timp ce industria, organizațiile de cercetare, mediul academic etc. contribuie în mod brusc cu 2.5 miliarde EUR prin intermediul asociațiilor industrialeAENEAS, &ISIA și EPoSS

Informații privind contextul

Parteneriatele europene sunt inițiative în cadrul cărora UE, împreună cu partenerii privați și/sau publici, se angajează să sprijine în comun dezvoltarea și punerea în aplicare a unui program de activități de cercetare și inovare, inclusiv cele legate de piață, de reglementare sau de adoptarea politicilor. Acestea reprezintă un instrument-cheie de punere în aplicare în cadrul programului Orizont Europa – noul program-cadru al UE pentru cercetare și inovare (2021-2027). Combinând fondurile europene din sectorul public și privat, acestea completează cadrul de politică existent prin abordarea provocărilor globale și a priorităților UE care necesită o masă critică și o viziune pe termen lung în anumite sectoare. Parteneriatele europene instituționalizate sunt deschise unei game largi de parteneri privați și/sau publici (cum ar fi industria, universitățile, organizațiile de cercetare, organismele cu misiune de serviciu public la nivel local, regional, național sau internațional sau organizațiile societății civile, inclusiv fundațiile și ONG-urile), pentru a se asigura că aceste soluții sunt adoptate și că, în cele din urmă, pot îndeplini obiectivele ambițioase.

Related content