Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

Actualizarea bazei de date MAVISE privind serviciile mass-media audiovizuale

Prin actualizarea sa din 2021, baza de date MAVISE oferă în prezent un punct central de acces la informațiile privind jurisdicția referitoare la Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV).

Baza de date MAVISE oferă informații privind serviciile mass-media audiovizuale active în cele 27 de state membre ale UE, precum și în alte 15 de țări. Cu ultima sa actualizare, baza de date include informații privind țara de jurisdicție în care își desfășoară activitatea serviciile respective.

Includerea informațiilor privind jurisdicția se referă la articolele 2 și la articolul 28a din DSMAV revizuită, care impun statelor membre să stabilească și să actualizeze liste ale furnizorilor de servicii mass-media și ale platformelor de partajare a materialelor video aflate sub jurisdicția lor. În plus, DSMAV impune ca astfel de liste să fie puse la dispoziție într-o bază de date centralizată și publică. Datele disponibile în MAVISE se bazează pe contribuțiile autorităților de reglementare din domeniul audiovizualului respective.

Ca bază de date centrală a serviciilor mass-media audiovizuale, baza de date MAVISE sprijină aplicarea DSMAV și activitatea autorităților de reglementare din domeniul audiovizualului din Europa. 

Consultați baza de date (gratuit)

MAVISE este gestionată de Observatorul European al Audiovizualului, în cooperare cu Comisia Europeană, și este sprijinită în cadrul programului „Europa creativă”. Următoarea actualizare substanțială a bazei de date este planificată pentru 2022.