Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Pluralismul mass-mediei: Comisia lansează o cerere de propuneri pentru extinderea sistemului de monitorizare a proprietății asupra mass-mediei la toate statele membre

Comisia a lansat o a doua cerere de propuneri pentru sistemul de monitorizare a proprietății asupra mass-mediei, un proiect cofinanțat de UE. Această cerere va completa acoperirea primului proiect-pilot în curs și va furniza o bază de date națională privind proprietatea asupra mass-mediei în celelalte 12 state membre care nu au fost incluse în prima ediție.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

Sistemul de monitorizare a proprietății asupra mass-mediei va evalua în mod sistematic cadrele juridice relevante, precum și riscurile la adresa transparenței proprietății asupra mass-mediei. Aceasta va prezenta, de asemenea, riscuri potențiale pentru pluralismul mass-mediei și va oferi informații valoroase pentru o mai bună înțelegere a pieței mass-mediei de știri. Acest instrument va pune aceste informații la dispoziția tuturor prin intermediul unei platforme online interactive, afișând rezultatele în formate adaptate nevoilor diferiților utilizatori. Consorțiile interesate care își desfășoară activitatea în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei la nivel european, regional și local își pot depune candidatura până la 15 decembrie. Cuantumul maxim al sprijinului UE alocat acestui proiect este de 500,000 EUR. Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei, astfel cum se subliniază în Planul de acțiune pentru democrația europeană. De asemenea, sunt disponibile mai multe informații cu privire la acest apel și la alte cereri de propuneri legate de domeniul mass-media, fie în curs de desfășurare, fie în curs de pregătire.

Mai multe informații