Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicație

Raportul trimestrial al Observatorului european pentru 5G

Observatorul european pentru 5G și-a publicat cel mai recent raport trimestrial și tabloul de bord privind 5G.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

În prezent, accentul raportării se mută de la gradul de pregătire 5G la monitorizarea implementării tehnologiei 5G. Prin urmare, panoul de punctaj a fost reproiectat pentru a pune accentul pe progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea rețelelor 5G și disponibilitatea efectivă a spectrului.

În comparație cu trimestrul precedent, toate țările UE au lansat în prezent servicii 5G comerciale în cel puțin o parte a țării. Nivelul mediu al acoperirii 5G ajunge în prezent la 64 % din populația UE. Cu toate acestea, o parte semnificativă a acestei acoperiri 5G se realizează utilizând spectrul 4G în locul benzilor 5G pioniere. Benzile pioniere oferă un potențial de performanță mai ridicat și vor deveni esențiale pentru furnizarea serviciilor 5G avansate pentru comunicațiile de la mașină la mașină și pentru transformarea digitală a industriei.

Observatorul 5G oferă o sursă factuală de informații privind implementarea tehnologiei 5G în Europa și completează indicatorul societății digitale (DESI) publicat de Comisia Europeană. 

Citiți raportul (.pdf)

Observatorul 5G

Observatorul european pentru 5G a fost lansat în 2018 pentru a monitoriza evoluțiile pieței și acțiunile pregătitoare întreprinse de părțile interesate din industrie și de statele membre în contextul introducerii tehnologiei 5G în Europa și în afara acesteia. Acesta permite Comisiei să evalueze progresele înregistrate de Planul de acțiune privind 5G al Europei și să ia măsuri pentru a-l pune în aplicare pe deplin.

Platforma online a Observatorului 5G oferă ultimele știri și principalele tendințe în ceea ce privește implementarea tehnologiei 5G în Europa și la nivel mondial, iar rapoartele sale trimestriale oferă instantanee, inclusiv tablouri de bord, ale progreselor înregistrate în domeniul 5G, precum și o evaluare având în vedere obiectivele Planului de acțiune privind 5G.