Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

O foaie de parcurs pentru internetul obiectelor de generație următoare în Europa

Acțiunea de coordonare și de sprijin a internetului obiectelor (Next-Generation Internet of Things – NGIoT) (Next-Generation Internet of Things – NGIoT) a publicat o foaie de parcurs care conține previziuni și priorități pentru cercetare și implementare în domeniul internetului obiectelor și al tehnicii de calcul la margine în perioada 2021-2027 în întreaga Europă și în afara acesteia.

Next-Generation Internet of Things

În prezent, 80 % din prelucrarea și analiza datelor are loc în centre de date și instalații informatice centralizate, iar 20 % în obiecte conectate inteligente. În următorii 5 ani, cel puțin 75 % din activitățile de prelucrare și analiză a datelor vor funcționa la marginea rețelei. În cadrul acestei schimbări de paradigmă, Europa trebuie să profite de tendința de descentralizare prin intermediul noilor capacități ale internetului obiectelor (IoT) și al tehnicii de calcul la margine și să valorifice expertiza comunităților sale în lumea fizică, industrială și digitală pentru a aduce cele mai bune rezultate din ambele lumi în ceea ce privește următoarea generație a internetului obiectelor și infrastructura de calcul la margine a Europei.

Tehnica de calcul la margine va schimba modul în care înțelegem, evaluăm și controlăm mediul nostru. Aceasta va avea un impact asupra cloud, a inteligenței artificiale, a agregării energiei, a agriculturii de precizie, a producției, a centrelor de date, a electromobilității și a vehiculelor autonome, generând un val de inovare care ne va îmbunătăți în mod dramatic viața.

Pentru a marca sfârșitul ciclului de viață al proiectului, proiectul NGIoT a publicat în ianuarie 2022 Cartea albă privind o hartă oadmappentru prioritățile înmaterie de cercetare, inovare și implementare în domeniul IO în UE, prezentând constatările sale sub formă de recomandări adresate experților în domeniu. Foaia de parcurs, care prezintă o viziune generală asupra aspectelor relevante legate de cercetare și inovare în domeniul internetului obiectelor, consolidează diverse rezultate ale angajamentelor părților interesate, ale sondajelor și ale reuniunilor, cum ar fi Forumul pentru o strategie în domeniul informaticii bazate pe internetul obiectelor de generație următoare și atelierul privind autonomia digitală în continuitatea calculului.

Graficul 1: Dimensiunile C &Iale foii de parcurs privind internetul obiectelor de generație următoare.

 

Foaia de parcurs NGIoT pune în lumină internetul obiectelor de nouă generație și tehnologiile de vârf, precum și potențialele cazuri de utilizare a aplicațiilor. Poate că cea mai mare oportunitate este reprezentată de dispozitivele de IoT la margine inteligente, în care, de exemplu, miliarde de senzori și elemente de acționare inteligente, bazate pe IA, vor colecta, prelucra și analiza datele în timp real, individual sau ca pionier. Prioritățile în materie de cercetare, inovare și implementare a IO din foaia de parcurs a UE prezintă recomandările finale ale proiectului și pot fi extrase prin intermediul portalului NGIoT.

Următoarele etape și acțiuni ulterioare vor avea loc în cursul viitoarei Săptămâni a internetului obiectelor, care va avea loc la Dublin în perioada 20-23 iunie 2022.

Descărcați aici raportul NGIoT.

 

Istoricul cauzei

Având în vedere viteza evoluției tehnologice și a inovării în sectorul TIC (de exemplu, microelectronica, capacitatea de prelucrare, conectivitatea), această foaie de parcurs prezintă rădăcini diferite de cercetare și inovare care ar putea să nu fie fezabile în prezent, dar integrarea va deschide calea pentru noi aplicații și servicii. Această paradigmă către extremitate va avea un potențial economic imens prin mobilizarea unei infrastructuri informatice distribuite locale și va facilita crearea de noi servicii și modele de afaceri, acordând o atenție deosebită rolului IMM-urilor și al întreprinderilor nou-înființate.

Sistemele de margine sau dispozitive periferice sunt mult mai ancorate în sectoarele verticale din jurul aplicațiilor decât modelele de afaceri de tip cloud de uz general din prezent; un domeniu în care 75 % din piața europeană a cloud este dominată de actori din afara UE. În acest val de inovare, sursa deschisă va juca un rol esențial, iar tehnica de calcul la margine și-a început deja drumul ca ecosistem în mod inerent deschis. Acesta este sprijinit în cadrul clusterului 4 „Destinația 3” al programului Orizont Europa: De la Cloud la Edge la IoT pentru a sprijini colaborarea industrială prin platforme și standarde deschise, obținând poziția de lider a Europei în întregul ecosistem de margine.