Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Excelența AI prosperă de la laborator la piață

Comunicarea privind stimularea întreprinderilor nou-înființate și a inovării în domeniul IA de încredere prezintă acțiuni comune concrete pentru ca Comisia și statele membre să creeze o poziție de lider la nivel mondial în ceea ce privește IA de încredere.

Excelența IA
fix-empty

Strategii pentru dezvoltarea și adoptarea de încredere AI

Cadrul strategic stabilit în Comunicarea privind stimularea întreprinderilor nou-înființate și a inovării în domeniul inteligenței artificiale de încredere vizează promovarea unei piețe aIA inovatoare, echitabile, deschise și contestabile. Aceasta nu numai că sprijină întreprinderile europene pe plan intern, ci le permite și să concureze cu încredere pe scena mondială. Prezenta comunicare se bazează pe abordarea europeană existentă a excelenței în IA, în special pe Planul coordonat privind IA.

Revizuirea din2021 a planului coordonat include propuneri pentru ca UE să devină locul în care excelența în inteligența artificială (IA) prosperă de la laborator la piață, prin promovarea cercetării în domeniul IA, prin încurajarea adoptării acesteia și prin finanțarea inovării. Strategia Comisiei de sprijinire a dezvoltării și adoptării unor soluții de IA fiabile este o abordare bazată pe valori, care acoperă întregul ciclu de viață și se concentrează pe construirea unui ecosistem de excelență. Acțiunile-cheie urmăresc:

 • promovarea colaborării între părțile interesate prin parteneriate public-privat (PPP);
 • dezvoltarea și mobilizarea capacităților de cercetare în domeniul IA;
 • furnizarea de facilități pentru dezvoltatori și întreprinderi pentru a testa și experimenta cele mai recente tehnologii bazate pe IA în medii reale;
 • dezvoltarea unei piețe europene pentru soluții de IA fiabile, conectând resursele și serviciile;
 • finanțarea și scalarea ideilor și soluțiilor inovatoare pentru IA.

Parteneriatul european pentru IA, date și robotică

Parteneriatul european pentru IA, Date și Robotică (ADRA) a fost lansat oficial în iunie 2021, odată cu semnarea Memorandumului de înțelegere dintre Comisia Europeană și asociația ADR. ADRA a primit 2,6 miliarde de euro în cadrul programelor de finanțare Orizont 2020 (2014-2020) și Orizont Europa (2021-2027). Acest parteneriat public-privat reunește comunități din trei comunități-cheie – IA, date și robotică – și cinci organizații: BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI și euRobotics.

În 2024, ADRA numără peste 133 de membri, de la startup-uri, IMM-uri, industrie mare, precum și organizații de cercetare și RTO. În noiembrie 2023, ADRA a organizat primul său eveniment – Forumul ADR care s-a axat pe IA generativă. ADRA colaborează cu numeroase părți interesate (inclusiv cu industria) pentru a aborda provocările legate de IA generativă. Acest lucru a condus la înființarea a două grupuri operative în 2023:

 • GENAI – dedicat abordării provocărilor legate de IA generativă.
 • Inteligența artificială generativă pentru robotică – axată pe aplicații de IA generative în domeniul roboticii.

Obținerea capabilităților IA de referință la nivel mondial în Europa

Rețeleleeuropene de excelență în domeniul IA (NoEs) reunesc cele mai inteligente minți în materie de IA din Europa pentru a aborda problemele cu care se confruntă IA. Întreprinderile NoE beneficiază de finanțare atât în cadrul programului Orizont 2020, cât și în cadrul programului Orizont Europa și stimulează cercetarea și dezvoltarea. Aceste rețele de talie mondială cuprind o parte semnificativă a expertizei de vârf în domeniul IA a Europei. Acestea promovează sinergia și o masă critică în IA europeană pentru a contribui la transpunerea progreselor IA în impacturi tangibile din lumea reală în diferite domenii.

  Collection of logos from various AI and robotics organizations and initiatives. AI NoE is the central logo and surrounded by 10 other logos: Adra The AI Data Robotics Association; VISION; AI on Demand; AI4media; elise; HUMANE AI NET; TAILOR; euRobotics; dAIedge; ENFIELD; ELSA (European Lighthouse on Secure and Safe AI); ELIAS

© Vision4ai.eu

Începând cu 2023, comunitatea NoE din UE în domeniul IA și roboticii include următoarele nouă proiecte:

NOE sunt strâns legate de ADRA. NOE sunt partea privată a unui parteneriat public-privat care joacă un rol esențial în aducerea cunoștințelor din comunitatea europeană de cercetare în industrie.

Facilități de testare și experimentare de clasă mondială

Începând cu ianuarie 2023, 4 facilități sectoriale de testare și experimentare (TEF) au început să ofere IMM-urilor europene mijloacele de a-și testa cele mai recente tehnologii bazate pe IA (nivelurile de pregătire tehnologică 6-8) în condiții reale sau apropiate de realitate. Serviciile TEF implică sprijin pentru integrarea deplină, testarea, experimentarea și validarea soluțiilor bazate pe IA în sectoarele deservite de cele patru TEF:

TEF sunt cofinanțate de Comisie și de statele membre cu o investiție totală de peste 220 de milioane de euro și îi ajută pe inovatori să își testeze soluțiile de IA apropiate de piață înainte de a le introduce pe piață.

Platforma europeană de IA la cerere

Platforma IA la cerere vizează construirea unei punți între cercetarea europeană în domeniul IA, industrie și serviciile publice. Este un catalizator pentru a lumina colaborarea dintre mediul academic și întreprinderi, dar și între alte părți interesate, reducând decalajul dintre cercetarea în domeniul IA și inovatori. Inteligența artificială europeană la cerere dorește să permită transformarea rapidă a celor mai recente progrese în domeniul IA în produse și servicii IA reale implementate pe piață.

Platforma este sprijinită de un ecosistem de proiecte finanțate în cadrul Orizont 2020 și Orizont Europa (concentrându-se pe cercetare) și al programului Europa digitală (concentrându-se pe industrie și administrația publică). Versiunea actuală a platformei include mai multe servicii:

 • Un catalog de active
 • Un puternic laborator virtual AI în care cercetătorii pot explora conținutul legat de AIOD (Inteligența Artificială a Datelor) pe mai multe platforme
 • Capacitatea de a-și crea propriile biblioteci
 • Dezvoltarea, formarea și partajarea conductelor de IA
 • O piață extinsă și adaptată nevoilor industriei în versiunile viitoare.

Centrele europene de inovare digitală

O rețea de peste 200 de centre europene de inovare digitală (EDIH) care acoperă toate regiunile Europei urmărește să stimuleze adoptarea pe scară largă a IA, HPC, securității cibernetice și a altor tehnologii digitale. EDIH ajută toate companiile care doresc să utilizeze tehnologiile IA să devină mai competitive în procesele de afaceri/producție, produse sau servicii. În calitate de „ghișee unice”, EDIH pot promova la nivel local utilizarea instrumentelor de la platforma IA la cerere pentru industrie, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, și sectorul public. Acestea vor ajuta companiile să-și inoveze noile produse și servicii cu IA și vor stimula adoptarea, ajutându-le să fie pregătite pentru piață.

În prezent, există aproximativ 150 de EDIH-uri implicate în IA și în sprijinul deciziilor. Sunt organizate frecvent mai multe cursuri de formare și seminare online pe tema IA (inclusiv IA generativă). De asemenea, a fost creat un grup de lucru dedicat IA în administrațiapublică.

Finanțarea și scalarea ideilor și soluțiilor inovatoare pentru IA

Prin intermediul programelor Orizont Europa și Europa digitală, Comisia intenționează să investească 1 miliard EUR pe an în IA, cu măsuri de finanțare și extindere a ideilor și soluțiilor inovatoare. Acest lucru va crea punți între comunitatea puternică de cercetare în domeniul IA din Europa și inovatorii, în special întreprinderile nou-înființate și IMM-urile, atât în stadiile lor incipiente, cât și în faza de extindere. Obiectivul este de a mobiliza investiții suplimentare din partea sectorului privat și a statelor membre pentru a atinge un volum anual de investiții de 20 de miliarde EUR în cursul acestui deceniu. Mecanismul de redresare și reziliență, cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată din bugetul UE, pune la dispoziție 134 de miliarde EUR pentru sectorul digital și permite Europei să își amplifice ambițiile și să devină lider mondial în dezvoltarea unei IA fiabile de vârf.

Ultimele știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Planul coordonat privind inteligența artificială

Planul coordonat privind inteligența artificială urmărește să accelereze investițiile în IA, să pună în aplicare strategii și programe în domeniul IA și să alinieze politica în domeniul IA pentru a preveni fragmentarea în Europa.

Citiți și