Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Servicii audiovizuale și mass-media

În aceste zile ne putem uita la programele noastre preferate nu doar la televizor, ci și online. Aceste spectacole fac obiectul normelor pieței unice.

  Un televizor cu pictograme de wifi, internet, poștă, muzică, setări, informații, cumpărături online care ies din ea

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale privind toate mass-media audiovizuale – emisiunile TV tradiționale și serviciile la cerere. 

Cea mai recentă revizuire a DSMAV a fost efectuată în 2018. Pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare noua DSMAV, Comisia a adoptat două seturi de orientări:

 1. orientări privind platformele de partajare a materialelor video
 2. orientări privind operele europene

Obiectivele coordonării la nivelul UE

 • Furnizarea de norme pentru modelarea evoluțiilor tehnologice
 • Crearea unor condiții de concurență echitabile pentru mass-media audiovizuală emergentă
 • Conservarea diversității culturale
 • Protecția copiilor și a consumatorilor
 • Protejarea pluralismului mass-mediei
 • Combaterea urii rasiale și religioase
 • Garantarea independenței autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei

Domenii de coordonare la nivelul UE

DSMAV reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale în următoarele domenii:

 • principii generale
 • incitare la ură
 • accesibilitatea pentru persoanele cu handicap
 • principiile jurisdicției
 • evenimente majore
 • promovarea și distribuirea operelor europene
 • comunicații comerciale
 • protecția minorilor

Citește mai departe

Rapoarte privind consultări specifice

Descărcați documente

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Mass-media și cultura digitală

Comisia apără mass-media europeană și cultura digitală prin politici care să capaciteze cetățenii și să încurajeze pluralismul mass-mediei.

Aprofundați subiectul

Convergența mass-media

Transformarea peisajului mass-media audiovizual oferă potențialul de noi experiențe și oportunități. De asemenea, pune multe întrebări pentru noi.

Contextul internațional al politicii audiovizuale

Acordurile internaționale și constrângerile din sectorul audiovizual joacă un rol important în ceea ce privește modul în care UE și statele membre elaborează politica în domeniul audiovizualului.

Programul „Europa creativă” MEDIA

Componenta MEDIA a programului „Europa creativă” este concepută pentru a sprijini industria cinematografică europeană și alte industrii audiovizuale.

Forumul Filmului European

Forumul Filmului European este o platformă pentru un dialog structurat între factorii de decizie politică și părțile interesate din sectorul audiovizual.

Citiți și

Lumi virtuale potrivite pentru oameni

Lumile virtuale, numite și metaverse, vor oferi oportunități, precum și provocări. Comisia se va asigura că acestea reflectă valorile și drepturile fundamentale ale UE și va încuraja inovarea pentru întreprinderi.

Sprijinirea mass-mediei și a culturii digitale

Comisia promovează o abordare coerentă a politicilor în domeniul mass-mediei, care să acopere legislația privind serviciile mass-media și conservarea patrimoniului cultural european.

Patrimoniul cultural digital

Patrimoniul cultural evoluează rapid datorită tehnologiilor digitale. Impulsul este acum de a ne păstra patrimoniul cultural și de a-l aduce în acest deceniu digital.

Drepturi de autor

Comisia Europeană adaptează normele UE privind drepturile de autor la noile comportamente ale consumatorilor într-o Europă care își valorifică diversitatea culturală.

Libertatea și pluralismul mass-mediei

Uniunea Europeană susține libertatea și pluralismul mass-mediei ca piloni ai democrației moderne și catalizatori ai dezbaterilor libere și deschise.