Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bandă largă în Ungaria

Proiectul de strategie națională de digitalizare a Ungariei pentru perioada 2021-2030 vizează atingerea obiectivului ca 95 % din gospodăriile populației să fie acoperite de rețelele de gigabiți până în 2030.

  Drapelul Ungariei

Rezumatul dezvoltării benzii largi în Ungaria

Strategia națională de digitalizare 2021-2030 a fost aprobată în 2021. Scopul său este de a oferi 95 % din gospodării cu rețele de gigabiți, de a spori competențele digitale ale populației, de a sprijini digitalizarea proceselor de afaceri, precum și de a spori utilizarea serviciilor de e-guvernare.

Strategia și politica națională în domeniul benzii largi

Autorități responsabile

 • Strategiile privind utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, inclusiv politicile în bandă largă, intră în responsabilitatea Ministerului Tehnologiei și Industriei (Technológiai és Ipari Minisztérium).
 • Agenția guvernamentală de dezvoltare a tehnologiei informației (KIFÜ) funcționează sub supravegherea Ministerului Tehnologiei și Industriei. Agenția gestionează proiecte IT care se ocupă de administrația publică centrală și sunt ghidate de guvern, de exemplu Programul de internet superrapid și acționează ca Biroul național de competențe în materie de bandă largă (BCO).
 • Autoritatea Națională pentru Infocomunicații Media (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) prevede reglementări privind comunicațiile electronice fixe și fără fir și este, de asemenea, responsabilă de strategia de bandă largă fără fir.
 • Ministerul de Interne (Belügyminisztérium)este responsabil de problemele legate de guvernarea electronică și a fost implicat în pregătirea Strategiei naționale de digitalizare 2021-2030.

Principalele obiective și măsuri pentru dezvoltarea benzii largi

Strategia națională de digitalizare a Ungariei 2021-2030 a fost aprobată în toamna anului 2021. Strategia se bazează pe patru piloni: infrastructura digitală, competențele digitale, economia digitală și starea digitală. Acesta stabilește următoarele obiective care trebuie atinse până în 2030:

 • 95 % din gospodăriile acoperite de rețelele de gigabiți;
 • mai puțin de 2 % din persoanele fără competențe digitale din grupa de vârstă 16-71 de ani;
 • peste 30 % din procesele din întreprinderi sunt digitalizate;
 • 90 % dintre locuitori folosesc serviciile de e-guvernare.

Strategia prezintă măsuri de sprijin în domeniul infrastructurii, educaționale și economice. Pentru a asigura disponibilitatea infrastructurii digitale cu fir și fără fir, cu o capacitate și o calitate adecvate a serviciilor, strategia prevede dezvoltarea rețelelor de gigabit, a infrastructurii digitale a instituțiilor de învățământ și de învățământ superior, dezvoltarea în continuare a rețelei naționale de telecomunicații, comunicarea fără fir pentru organizațiile profesionale, extinderea capacității de supercalcul, precum și încurajarea dezvoltării rețelelor 5G.

Dezvoltarea rețelelor capabile de gigabit va include măsuri ample de punere în aplicare:

 • planificarea și implementarea unui program național de dezvoltare a rețelei „Gigabit Hungary 2030”, conectat la 5G, pentru a avea conexiuni la internet cu viteze de cel puțin 1 Gbps până la sfârșitul anului 2030;
 • clarificarea infrastructurii și a partajării rețelelor în conformitate cu legislația în materie de concurență și reglementarea accesului la rețelele optice și radio, în special partajarea elementelor de infrastructură pasive (și parțial active);
 • transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice în legislația națională;
 • revizuirea și, dacă este necesar, modificarea normelor de construcție a rețelelor de telecomunicații;
 • reducerea obligațiilor de raportare și a sarcinilor administrative pentru prestatorii de servicii;
 • revizuirea reglementărilor privind calitatea și protecția consumatorilor pentru serviciile de comunicații, revizuirea standardelor, formularea cerințelor minime;
 • revizuirea Regulamentului privind comunicațiile pentru a sprijini mai bine obiectivele de politică legate de digitalizare, de competitivitatea la nivel micro și macro;
 • actualizarea standardelor naționale pentru rețelele de comunicații electronice;
 • poziționarea rețelelor digitale ca infrastructură critică pentru publicul larg.

Încurajarea dezvoltării rețelelor 5G va necesita acțiuni multiple suplimentare:

 • consolidarea și extinderea activităților Coaliției 5G;
 • lansarea de acorduri strategice între furnizorii de servicii și guvern pentru a accelera evoluțiile tehnologice fixe și mobile de ultimă generație și convergente;
 • dezvoltarea schemei de sprijin pentru C & D & I în conformitate cu dezvoltarea infrastructurii digitale, în special 5G;
 • dezvoltarea Centrului de Excelență 5G al Universității Széchenyi István,
 • contribuția la construirea coridoarelor 5G ale UE;
 • analiza preliminară a tehnologiei 6G.

Instrumente financiare naționale și regionale în bandă largă

 • Împrumuturi: Pentru perioada 2014-2020, resursele financiare din Programul Operațional Dezvoltare Economică și Inovare (EDIOP/GINOP) sprijină extinderea rețelelor publice în bandă largă și extinderea conexiunilor de mare viteză. Fondurile naționale contribuie la extinderea rețelelor de bandă largă în regiunea mijloco-ungară neconvergentă.
 • Fonduri ESI: Programele 2014-2020 estimează că investițiile în rețelele NGA în bandă largă de mare viteză, cu o viteză de 30 Mbps sau mai mare, vor ajunge la 253 de milioane EUR. O parte din bugetul pentru banda largă va fi cheltuit prin intermediul instrumentelor financiare.
 • Programul Internet Superfast (SZIP): Majoritatea proiectelor au implementat FTTH (fibră la domiciliu), permițând viteze Gigabit. SZIP, finanțat din fondurile structurale ale UE, este destinat să acopere aproape 410 000 de gospodării, rețelele furnizând cel puțin 30 Mbps servicii de internet în bandă largă până în 2023. Pentru zonele care nu sunt viabile din punct de vedere comercial, a fost instituită o schemă de ajutoare de stat în valoare de 250 de milioane EUR pentru a asigura extinderea benzii largi. Până la sfârșitul anului 2020, aproape un sfert de milion de gospodării beneficiau de o bandă largă de cel puțin 30 Mbps prin intermediul SZIP.

Date privind dezvoltarea și tehnologiile în bandă largă în Ungaria

Pentru cele mai recente date privind acoperirea în bandă largă, abonamentele și pătrunderile, acoperirea diferitelor tehnologii și costuri în bandă largă, consultați rapoartele din tabloul de bord și rapoartele de țară ale indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Alocarea spectrului pentru banda largă fără fir

Pentru detalii privind asignarea armonizată a spectrului, consultați Observatorul european 5G.

Publicații și documente de presă

Română

Română

Informații de contact

BCO Ungaria (Biroul național de competențe în materie de bandă largă): Ministerul Tehnologiei și Industriei, Secretariatul de Stat pentru Infocomunicații

Adresă: Iskola u. 13, Budapesta, 1011 Ungaria Contact prin e-mail Telefon: + 36 30 977 4707 Site-ul web

Autoritatea Națională pentru Mass-media și Infocomunicații (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)

Adresă: Ostrom u. 23-25, 1015 Budapesta, Ungaria Contact prin e-mail Telefon: + 36 1 4577100 Site-ul web

Cele mai recente știri

Undă verde pentru IRIS²: bandă largă prin satelit pentru zonele rurale și îndepărtate

Consiliul UE a adoptat IRIS² (Infrastructura pentru reziliență, interconectare și securitate prin satelit) la 7 martie 2023 și a dat undă verde pentru noua constelație de sateliți a UE.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Bandă largă în țările UE

Găsiți informații actuale privind dezvoltarea benzii largi în fiecare țară, precum și strategii și politici naționale pentru dezvoltarea benzii largi.

Citiți și

Bandă largă în Suedia

Planul național de bandă largă al Suediei, adoptat în 2016, are viziunea unei suedeze complet conectate și are obiective atât pentru acoperirea mobilă, cât și pentru conexiunile în bandă largă de mare viteză pentru gospodării și întreprinderi.

Bandă largă în Spania

Conectivitatea digitală și implementarea tehnologiei 5G se numără printre cele zece priorități strategice ale Agendei digitale 2025 a Spaniei.

Bandă largă în Slovacia

Slovacia a stabilit obiectivul pe termen lung de a oferi tuturor gospodăriilor acces la internet ultrarapid până în 2030.

Broadband - România

Planul României privind rețeaua de bandă largă se axează pe înființarea unei rețele naționale de bandă largă ca prim pas în atingerea țintelor stabilite de către Agenda Digitală pentru Europa.

Bandă largă în Portugalia

Agenda Portugalia Digital vizează dezvoltarea unei infrastructuri digitale care să permită cetățenilor să profite de noile oportunități oferite de tehnologii.

Broadband în Polonia

Planul național privind banda largă al Poloniei pentru 2025 este în conformitate cu obiectivele societății gigabiților din UE.

Bandă largă în Țările de Jos

Toate gospodăriile din Țările de Jos ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa rețele în bandă largă de cel puțin 100 Mbps, iar marea majoritate ar trebui să profite de 1 Gbps până în 2023.

Bandă largă în Malta

Politica Maltei în materie de bandă largă este neutră din punct de vedere tehnologic și favorizează un mediu de piață competitiv.

Bandă largă în Luxemburg

Dezvoltarea unei infrastructuri de comunicații cu un obiectiv de acces în bandă largă gigabit în întreaga țară este una dintre prioritățile programului guvernamental al Luxemburgului.

Bandă largă în Lituania

Lituania își propune să furnizeze 100 Mbps până în 2027 zonelor rurale, precum și să sprijine obiectivele societății gigabiților pentru 2025.

Bandă largă în Italia

Strategia italiană pentru bandă în bandă largă către societatea Gigabit își propune să ofere conectivitate gigabit tuturor până în 2026.

Bandă largă în Irlanda

Planul național în materie de bandă largă pentru Irlanda prevede că, până în 2026, toate sediile din Irlanda vor avea acces la banda largă de mare viteză.

Bandă largă în Grecia

Biblia grecească de transformare digitală 2020-2025 evidențiază conectivitatea ca fiind una dintre cele cinci axe strategice și recunoaște obiectivele Societății Gigabit 2025.

Bandă largă în Germania

Acordul de coaliție din 2021, Strategia digitală și Strategia Gigabit 2022 a guvernului federal german acordă prioritate furnizării la nivel național de rețele FTTH și 5G.

Bandă largă în Franța

Programul național în bandă largă France Très Haut Débit stabilește un obiectiv de acces rapid în bandă largă pentru toate gospodăriile până în 2022 și de fibră optică pentru toți până în 2025.

Bandă largă în Finlanda

Autoritățile finlandeze sunt în favoarea unei rețele bazate pe concurență, bazate pe fibră optică, asistată de fonduri publice pentru zonele insuficient deservite și de consiliere pentru municipalitățile locale cu privire la modul de implementare a rețelelor în bandă largă.

Bandă largă în Estonia

Estonia a stabilit o acoperire de bază în bandă largă în întreaga țară. Agenda digitală estoniană stabilește obiective ambițioase pentru 2030.

Bandă largă în Danemarca

O serie de inițiative politice care vizează acoperirea în bandă largă fixă și mobilă la nivel național sprijină obiectivele daneze în materie de bandă largă. Guvernul depune eforturi pentru a transforma Danemarca într-un lider digital prin crearea unei baze pentru ca...

Bandă largă în Republica Cehă

Planul național de dezvoltare a rețelelor de foarte mare capacitate, aprobat în martie 2021, definește abordarea strategică a Republicii Cehe în ceea ce privește construcția VHCN.

Bandă largă în Cipru

Planul Ciprului în materie de bandă largă stabilește obiective strategice pentru perioada 2021-2025 și include intervenții legislative și de reglementare, precum și sprijin practic pentru dezvoltarea infrastructurii de bandă largă.

Bandă largă în Croația

Planul național croat pentru dezvoltarea benzii largi 2021-2027 răspunde obiectivelor societății europene a gigabiților pentru 2025 și parțial obiectivelor digitale pentru 2030.

Broadband în Bulgaria

Planul național privind infrastructura de bandă largă pentru accesul de nouă generație „Bulgaria conectată” și politica privind comunicațiile electronice au fost actualizate și adoptate în august 2020.

Bandă largă în Belgia

Strategia Belgiei privind banda largă este încorporată într-o strategie politică mai largă, Belgia digitală. Obiectivul planului național pentru banda largă fixă și mobilă este de a elimina zonele albe rămase în care serviciile de mare viteză nu sunt disponibile. Prin reducerea...

Bandă largă în Austria

Strategia Austriei în bandă largă se concentrează pe furnizarea la nivel național de conexiuni Gigabit (fixe și mobile) până în 2030.