Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - România

Planul României privind rețeaua de bandă largă se axează pe înființarea unei rețele naționale de bandă largă ca prim pas în atingerea țintelor stabilite de către Agenda Digitală pentru Europa.

    flag of Romania

Rezumatul dezvoltării benzii largi în România

Strategia Națională pentru  Agenda Digitală a României 2020 (hotărârea guvernului HG 245/2015) reprezintă strategia României privind banda largă. Autoritățile intenționează să actualizeze planul pentru a reflecta țintele societății Gigabit. Infrastructura de bandă largă și servicii digitale este unul dintre cele patru domenii de acțiune definite în strategie. Strategia română are drept țintă obținerea unei acoperiri de 100% din gospodăriile cu bandă fixă până în 2020, 80% din gospodării cu acces la peste 30 Mbps bandă largă și 45% din gospodării cu abonamente de peste 100 Mbps. Planul național de dezvoltare a infrastructurii NGN (hotărârea guvernului  HG 414/2015) stabilește același lucru și optează pentru punerea priorității pe dezvoltarea de rețele de fibră cât mai aproape posibil de utilizatorul final. Strategia 5G pentru România a fost adoptată în 2019.

Planul și politica națională privind banda largă

Autoritățile responsabile

Principalele obiective și măsuri pentru dezvoltarea bandelor largi

O importanță specială este acordată zonelor rurale și celor dezavantajate, pentru stimularea concurenței și pentru promovarea dezvoltării benzii largi mobile ca soluție corespunzătoare pentru România, având în vedere evoluția intensă a pieței de telefonie mobilă. Planul privind banda largă are un număr de obiective specifice cum ar fi:

  • conectarea instituțiilor publice (agregarea cererii publice),
  • utilizare crescută în public,
  • sprijinirea IMM-urilor în ceea ce privește cursurile de pregătire, configurarea și implementarea proiectelor și serviciilor de infrastructură,
  • creșterea accessibilității serviciilor, conținutului și dezvoltării aplicațiilor,
  • educarea consumatorului și
  • includerea grupurilor de utilizatori dezavantajați.

Țintele pe termen lung ale NGA sunt o acoperire de 80% cu 30 Mbps și un grad de infiltrare de 45% dintre gospodării cu 100 Mbps până în 2020.

Instrumente financiare naționale și regionale pentru banda largă

  • Ajutoare de Stat (Activități Generale): România a lansat proiectul Ro-NET care folosește fonduri structurale (aproximativ 69 milioane EUR) pentru a construi o infrastructură de bandă largă în zonele încă neacoperite (finanțare regională). Beneficiarul și destinatarul direct al tuturor ajutoarelor de stat este Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale printr-un proiect al unității de implementare, care va rămâne proprietarul nou createi infrastructuri de tip backhaul. Până la sfârșitul lunii septembrie 2019, lucrările au fost finalizate în 606 de localități. Un număr de 82 de localități suplimentare se află într-un stadiu avansat de finalizare.

Date privind dezvoltarea și tehnologiile de bandă largă din România

Pentru cele mai recente date privind acoperirea benzii largi, abonamente și grade de infiltrare, acoperirea diferitelor tehnologii de bandă largă și costuri verificați rapoartele tabelelor de punctaj și rapoartele pe țară ale Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Alocarea spectrului pentru banda largă wireless

Pentru detalii despre atribuțiile armonizate ale spectrului, consultați Observatorul european 5G.

Naționale și UE publicații și comunicate de presă

Engleză

Română

Informații de contact

BCO România (Oficiul național de competențe în bandă largă): Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Adresa: Bulevardul Unirii 8, București 030167, România
Contact prin email
Tel: +40 21 400 11 90
Pagină web

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Adresa: Strada Delea Nouă 2, 030925 București, România
Contact via email
Tel.: +40 372 845 845
Pagină web

 

Connecting Europe Facility (CEF) Digital info session: Backbone Connectivity for Digital Global Gateways

This is an online informative event dedicated to the Connecting Europe Facility (CEF) Digital programme's call for proposals for ‘Backbone Connectivity for Digital Global Gateways’.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.