Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - România

Planul României privind rețeaua de bandă largă se axează pe înființarea unei rețele naționale de bandă largă ca prim pas în atingerea țintelor stabilite de către Agenda Digitală pentru Europa.

    drapelul României

Rezumatul dezvoltării benzii largi în România

Strategia Națională pentru  Agenda Digitală a României 2020 (hotărârea guvernului HG 245/2015) reprezintă strategia României privind banda largă. Autoritățile intenționează să actualizeze planul pentru a reflecta țintele societății Gigabit. Infrastructura de bandă largă și servicii digitale este unul dintre cele patru domenii de acțiune definite în strategie. Strategia română are drept țintă obținerea unei acoperiri de 100% din gospodăriile cu bandă fixă până în 2020, 80% din gospodării cu acces la peste 30 Mbps bandă largă și 45% din gospodării cu abonamente de peste 100 Mbps. Planul național de dezvoltare a infrastructurii NGN (hotărârea guvernului  HG 414/2015) stabilește același lucru și optează pentru punerea priorității pe dezvoltarea de rețele de fibră cât mai aproape posibil de utilizatorul final. Strategia 5G pentru România a fost adoptată în 2019.

Planul și politica națională privind banda largă

Autoritățile responsabile

Principalele obiective și măsuri pentru dezvoltarea bandelor largi

O importanță specială este acordată zonelor rurale și celor dezavantajate, pentru stimularea concurenței și pentru promovarea dezvoltării benzii largi mobile ca soluție corespunzătoare pentru România, având în vedere evoluția intensă a pieței de telefonie mobilă. Planul privind banda largă are un număr de obiective specifice cum ar fi:

  • conectarea instituțiilor publice (agregarea cererii publice),
  • utilizare crescută în public,
  • sprijinirea IMM-urilor în ceea ce privește cursurile de pregătire, configurarea și implementarea proiectelor și serviciilor de infrastructură,
  • creșterea accessibilității serviciilor, conținutului și dezvoltării aplicațiilor,
  • educarea consumatorului și
  • includerea grupurilor de utilizatori dezavantajați.

Țintele pe termen lung ale NGA sunt o acoperire de 80% cu 30 Mbps și un grad de infiltrare de 45% dintre gospodării cu 100 Mbps până în 2020.

Instrumente financiare naționale și regionale pentru banda largă

  • Ajutoare de Stat (Activități Generale): România a lansat proiectul Ro-NET care folosește fonduri structurale (aproximativ 69 milioane EUR) pentru a construi o infrastructură de bandă largă în zonele încă neacoperite (finanțare regională). Beneficiarul și destinatarul direct al tuturor ajutoarelor de stat este Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale printr-un proiect al unității de implementare, care va rămâne proprietarul nou createi infrastructuri de tip backhaul. Până la sfârșitul lunii septembrie 2019, lucrările au fost finalizate în 606 de localități. Un număr de 82 de localități suplimentare se află într-un stadiu avansat de finalizare.

Date privind dezvoltarea și tehnologiile de bandă largă din România

Pentru cele mai recente date privind acoperirea benzii largi, abonamente și grade de infiltrare, acoperirea diferitelor tehnologii de bandă largă și costuri verificați rapoartele tabelelor de punctaj și rapoartele pe țară ale Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Alocarea spectrului pentru banda largă wireless

Pentru detalii despre atribuțiile armonizate ale spectrului, consultați Observatorul european 5G.

Naționale și UE publicații și comunicate de presă

Engleză

Română

Informații de contact

BCO România (Oficiul național de competențe în bandă largă): Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Adresa: Bulevardul Unirii 8, București 030167, România

Contact prin email

Tel: +40 21 400 11 90

Pagină web

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Adresa: Strada Delea Nouă 2, 030925 București, România

Contact via email

Tel.: +40 372 845 845

Pagină web

 

UE39 atinge 70 % acoperire FTTH/B, conform FTTH Council Europe

Conform Panorama pieței Fibre to the Home/Building (FTTTH/B), UE39 (27 de state membre ale UE, Regatul Unit, 4 țări CSI, Islanda, Israel, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Elveția, Turcia) a atins o rată de acoperire de 70 % FTTH/B, 244 de milioane de locuințe au trecut și 121 de milioane de abonați FTTH/B în septembrie 2023.

VIDEO |
FEDER finanțează extinderea gigabiților în bandă largă a orașului Halle

Orașul Halle din estul Germaniei pornește într-o călătorie transformatoare pentru a-și extinde infrastructura de bandă largă, răspunzând la creșterea populației și aspirațiile economiei digitale. Prin creșterea accesului la gigabiți, acest proiect promovează inovarea și dezvoltarea socioeconomică în regiune și ajută regiunea să îndeplinească obiectivele deceniului digital al UE.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Bandă largă în țările UE

Găsiți informații actuale privind dezvoltarea benzii largi în fiecare țară, precum și strategii și politici naționale pentru dezvoltarea benzii largi.

Citiți și

Bandă largă în Suedia

Planul național al Suediei privind banda largă, adoptat în 2016, are viziunea unei Suediei complet conectate și are obiective atât pentru acoperirea mobilă, cât și pentru conexiunile în bandă largă de mare viteză pentru gospodării și întreprinderi.

Bandă largă în Spania

Conectivitatea digitală și implementarea tehnologiei 5G se numără printre cele zece priorități strategice ale Agendei digitale 2025 a Spaniei.

Bandă largă în Slovacia

Slovacia a stabilit obiectivul pe termen lung de a oferi tuturor gospodăriilor acces la internet ultrarapid până în 2030.

Bandă largă în Portugalia

Agenda Portugalia Digital vizează dezvoltarea unei infrastructuri digitale care să permită cetățenilor să profite de noile oportunități oferite de tehnologii.

Broadband în Polonia

Planul național privind banda largă al Poloniei pentru 2025 este în conformitate cu obiectivele societății gigabiților din UE.

Bandă largă în Țările de Jos

Toate gospodăriile din Țările de Jos ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa rețele în bandă largă de cel puțin 100 Mbps, iar marea majoritate ar trebui să profite de 1 Gbps până în 2023.

Bandă largă în Malta

Politica Maltei în materie de bandă largă este neutră din punct de vedere tehnologic și favorizează un mediu de piață competitiv.

Bandă largă în Luxemburg

Dezvoltarea unei infrastructuri de comunicații cu un obiectiv de acces în bandă largă gigabit în întreaga țară este una dintre prioritățile programului guvernamental al Luxemburgului.

Bandă largă în Lituania

Lituania își propune să furnizeze 100 Mbps până în 2027 zonelor rurale, precum și să sprijine obiectivele societății gigabiților pentru 2025.

Bandă largă în Letonia

Letonia sprijină obiectivele societății gigabiților și vizează 100 Mbps, modernizabil la gigabit, pentru zonele urbane și rurale, precum și acoperirea 5G pentru toate zonele urbane mari.

Bandă largă în Italia

Strategia italiană pentru bandă în bandă largă către societatea Gigabit își propune să ofere conectivitate gigabit tuturor până în 2026.

Bandă largă în Irlanda

Planul național privind banda largă pentru Irlanda prevede că, până în 2026, toate sediile din Irlanda vor avea acces la bandă largă de mare viteză.

Bandă largă în Ungaria

Strategia națională de digitalizare a Ungariei pentru perioada 2021-2030 urmărește să atingă obiectivul ca 95 % din gospodăriile acoperite de rețele de gigabiți până în 2030.

Bandă largă în Grecia

Planul național privind banda largă 2021-2027 promovează utilizarea rețelelor fixe de foarte mare capacitate și a rețelelor 5G. Biblia greacă privind transformarea digitală 2020-2025 evidențiază conectivitatea ca fiind una dintre cele cinci axe strategice și recunoaște...

Bandă largă în Germania

Acordul de coaliție din 2021, Strategia digitală și Strategia Gigabit 2022 a guvernului federal german acordă prioritate furnizării la nivel național de rețele FTTH și 5G.

Bandă largă în Franța

Programul național în bandă largă France Très Haut Débit stabilește un obiectiv de acces rapid în bandă largă pentru toate gospodăriile până în 2022 și de fibră optică pentru toți până în 2025.

Bandă largă în Finlanda

Autoritățile finlandeze sunt în favoarea unei rețele bazate pe concurență, bazate pe fibră optică, asistată de fonduri publice pentru zonele insuficient deservite și de consiliere pentru municipalitățile locale cu privire la modul de implementare a rețelelor în bandă largă.

Bandă largă în Estonia

Estonia a stabilit o acoperire de bază în bandă largă în întreaga țară. Agenda digitală estoniană stabilește obiective ambițioase pentru 2030.

Bandă largă în Danemarca

O serie de inițiative politice care vizează acoperirea în bandă largă fixă și mobilă la nivel național sprijină obiectivele daneze în materie de bandă largă. Guvernul depune eforturi pentru a transforma Danemarca într-un lider digital prin crearea unei baze pentru ca...

Bandă largă în Republica Cehă

Planul național de dezvoltare a rețelelor de foarte mare capacitate, aprobat în martie 2021, definește abordarea strategică a Republicii Cehe în ceea ce privește construcția VHCN.

Bandă largă în Cipru

Planul Ciprului în materie de bandă largă stabilește obiective strategice pentru perioada 2021-2025 și include intervenții legislative și de reglementare, precum și sprijin practic pentru dezvoltarea infrastructurii de bandă largă.

Bandă largă în Croația

Planul național croat pentru dezvoltarea benzii largi 2021-2027 răspunde obiectivelor societății europene a gigabiților pentru 2025 și parțial obiectivelor digitale pentru 2030.

Broadband în Bulgaria

Planul național privind infrastructura de bandă largă pentru accesul de nouă generație „Bulgaria conectată” și politica privind comunicațiile electronice au fost actualizate și adoptate în august 2020.

Bandă largă în Belgia

Strategia Belgiei în materie de bandă largă este încorporată într-o strategie politică mai amplă „Belgia digitală”. Scopul planului național pentru banda largă fixă și mobilă este de a elimina zonele albe rămase în care serviciile de mare viteză nu sunt disponibile. Prin...

Bandă largă în Austria

Strategia de bandă largă a Austriei se concentrează pe furnizarea la nivel național de conexiuni Gigabit (fixe și mobile) până în 2030.