Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - România

Planul României privind rețeaua de bandă largă se axează pe înființarea unei rețele naționale de bandă largă ca prim pas în atingerea țintelor stabilite de către Agenda Digitală pentru Europa.

    drapelul României

Rezumatul dezvoltării benzii largi în România

Strategia Națională pentru  Agenda Digitală a României 2020 (hotărârea guvernului HG 245/2015) reprezintă strategia României privind banda largă. Autoritățile intenționează să actualizeze planul pentru a reflecta țintele societății Gigabit. Infrastructura de bandă largă și servicii digitale este unul dintre cele patru domenii de acțiune definite în strategie. Strategia română are drept țintă obținerea unei acoperiri de 100% din gospodăriile cu bandă fixă până în 2020, 80% din gospodării cu acces la peste 30 Mbps bandă largă și 45% din gospodării cu abonamente de peste 100 Mbps. Planul național de dezvoltare a infrastructurii NGN (hotărârea guvernului  HG 414/2015) stabilește același lucru și optează pentru punerea priorității pe dezvoltarea de rețele de fibră cât mai aproape posibil de utilizatorul final. Strategia 5G pentru România a fost adoptată în 2019.

Planul și politica națională privind banda largă

Autoritățile responsabile

Principalele obiective și măsuri pentru dezvoltarea bandelor largi

O importanță specială este acordată zonelor rurale și celor dezavantajate, pentru stimularea concurenței și pentru promovarea dezvoltării benzii largi mobile ca soluție corespunzătoare pentru România, având în vedere evoluția intensă a pieței de telefonie mobilă. Planul privind banda largă are un număr de obiective specifice cum ar fi:

  • conectarea instituțiilor publice (agregarea cererii publice),
  • utilizare crescută în public,
  • sprijinirea IMM-urilor în ceea ce privește cursurile de pregătire, configurarea și implementarea proiectelor și serviciilor de infrastructură,
  • creșterea accessibilității serviciilor, conținutului și dezvoltării aplicațiilor,
  • educarea consumatorului și
  • includerea grupurilor de utilizatori dezavantajați.

Țintele pe termen lung ale NGA sunt o acoperire de 80% cu 30 Mbps și un grad de infiltrare de 45% dintre gospodării cu 100 Mbps până în 2020.

Instrumente financiare naționale și regionale pentru banda largă

  • Ajutoare de Stat (Activități Generale): România a lansat proiectul Ro-NET care folosește fonduri structurale (aproximativ 69 milioane EUR) pentru a construi o infrastructură de bandă largă în zonele încă neacoperite (finanțare regională). Beneficiarul și destinatarul direct al tuturor ajutoarelor de stat este Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale printr-un proiect al unității de implementare, care va rămâne proprietarul nou createi infrastructuri de tip backhaul. Până la sfârșitul lunii septembrie 2019, lucrările au fost finalizate în 606 de localități. Un număr de 82 de localități suplimentare se află într-un stadiu avansat de finalizare.

Date privind dezvoltarea și tehnologiile de bandă largă din România

Pentru cele mai recente date privind acoperirea benzii largi, abonamente și grade de infiltrare, acoperirea diferitelor tehnologii de bandă largă și costuri verificați rapoartele tabelelor de punctaj și rapoartele pe țară ale Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Alocarea spectrului pentru banda largă wireless

Pentru detalii despre atribuțiile armonizate ale spectrului, consultați Observatorul european 5G.

Naționale și UE publicații și comunicate de presă

Engleză

Română

Informații de contact

BCO România (Oficiul național de competențe în bandă largă): Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Adresa: Bulevardul Unirii 8, București 030167, România
Contact prin email
Tel: +40 21 400 11 90
Pagină web

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Adresa: Strada Delea Nouă 2, 030925 București, România
Contact via email
Tel.: +40 372 845 845
Pagină web

 

Pre-Commercial Procurement call on Galileo/Copernicus applications

This workshop will cover the EUR 5,2 milliion funding for public stakeholders to develop via pre-commercial procurement innovative European Global Navigation Satellite System (EGNSS) and/or Copernicus based solutions. Deadline for submission of proposals: 2 March 2023.

EVENT REPORT |
EUTech4Ukraine: telecommunications actions to support Ukrainian refugees

On 8 November, the European Broadband Competence Offices (BCO) Network hosted an interactive online event for telecommunications and mobile network operators to discuss how to meet the pressing telecommunications needs of approximately 7.4 million Ukrainian refugees in the EU, as well as of those on the ground in Ukraine.

NEWS ARTICLE |
Regulation for a successful transition into the fibre world

The European Competitive Telecommunications Association (ecta) and the German Association of Telecommunications and Value-Added Service Providers (VATM) organised the “Autumn event” on 22 November 2022 in Brussels.

Related Content

Big Picture

Bandă largă în țările UE

Găsiți informații actuale privind dezvoltarea benzii largi în fiecare țară, precum și strategii și politici naționale pentru dezvoltarea benzii largi.

See Also

Bandă largă în Suedia

Planul național de bandă largă al Suediei, adoptat în 2016, are viziunea unei suedeze complet conectate și are obiective atât pentru acoperirea mobilă, cât și pentru conexiunile în bandă largă de mare viteză pentru gospodării și întreprinderi.

Bandă largă în Slovacia

Slovacia a stabilit obiectivul pe termen lung de a oferi tuturor gospodăriilor acces la internet ultrarapid până în 2030.

Bandă largă în Italia

Strategia italiană pentru bandă în bandă largă către societatea Gigabit își propune să ofere conectivitate gigabit tuturor până în 2026.

Bandă largă în Irlanda

Planul național în materie de bandă largă pentru Irlanda prevede că, până în 2026, toate sediile din Irlanda vor avea acces la banda largă de mare viteză.

Bandă largă în Grecia

Biblia grecească de transformare digitală 2020-2025 evidențiază conectivitatea ca fiind una dintre cele cinci axe strategice și recunoaște obiectivele Societății Gigabit 2025.

Bandă largă în Cipru

Planul Ciprului în materie de bandă largă stabilește obiective strategice pentru perioada 2021-2025 și include intervenții legislative și de reglementare, precum și sprijin practic pentru dezvoltarea infrastructurii de bandă largă.