Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ungaria în Indicele Economiei și Societății Digitale

Găsiți aici cele mai recente analize și date pentru digitalizare în Ungaria, acoperind subiecte precum conectivitatea, competențele digitale, guvernarea electronică și multe altele.

    Drapelul Ungariei

Publicații 2022

Prezentare generală grafică a Ungariei în DESI, care arată un clasament de 22 și un scor de 43,8

Publicațiile din 2021

Publicații 2020

Publicații 2019

Publicații 2018

Raportul privind progresele digitale al Europei pe 2017

Raportul EDPR combină dovezile cantitative furnizate de DESI (indicele economiei și societății digitale) cu perspective de politică specifice fiecărei țări, permițându-ne să urmărim progresele înregistrate în ceea ce privește digitalizarea de către fiecare stat membru și să oferim o buclă importantă de feedback pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.

Profilul EDPR al Ungariei: Descărcați PDF (EN) sau Descărcați PDF (HU)

Fișe informative EDPR în domeniul telecomunicațiilor: Descărcați PDF (EN)

Indicele economiei și societății digitale 2017

Ungaria ocupă locul 21 în DESI 2017. Ungaria are performanțe bune în ceea ce privește conectivitatea, datorită disponibilității largi a benzii largi fixe rapide (NGA) și 4G, precum și a creșterii gradului de utilizare a benzii largi. Ungaria s-a îmbunătățit în ceea ce privește competențele digitale, dar se situează încă puțin sub media. Principalele provocări rămân utilizarea redusă a TIC de către întreprinderi și dezvoltarea serviciilor publice digitale.

Profilul DESI al Ungariei: Descărcați întregul profil PDF (EN) sau descărcați rezumatul PDF (HU)

Publicații 2016

Descărcați profilul de țară al indicelui economiei și societății digitale (DESI) în format pdf (EN); rezumat pdf (HU)

Descărcați indicatorii principali ai țării ca prezentare a punctului de putere (EN)

Descărcați raportul de țară privind progresele digitale europene (EDPR*) în format pdf (EN) (HU)

Descărcați fișele informative EDPR în domeniul telecomunicațiilor în format pdf (EN)

*Raportul EDPR combină dovezile cantitative furnizate de DESI (indicele economiei și societății digitale) cu perspective de politică specifice fiecărei țări, permițându-ne să urmărim progresele înregistrate în ceea ce privește digitalizarea de către fiecare stat membru și să oferim o buclă importantă de feedback pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Performanța țărilor în materie de digitalizare

Aceste rapoarte prezintă date din țările UE în domenii precum capitalul uman, conectivitatea, integrarea tehnologiei digitale și serviciile publice digitale.

Citiți și