Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Țările de Jos în Indicele Economiei și Societății Digitale

Găsiți aici cele mai recente analize și date pentru digitalizare în Țările de Jos, acoperind subiecte precum conectivitatea, competențele digitale, guvernarea electronică și multe altele.

Începând din 2014, Comisia Europeană monitorizează progresele înregistrate de statele membre în domeniul digital prin intermediul rapoartelor privind indicele economiei și societății digitale (DESI). Începând din 2023 și în conformitate cu programul de politică privind deceniul digital pentru 2030, DESI este acum integrat în raportul privind situația deceniului digital și utilizat pentru a monitoriza progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor digitale. De asemenea, puteți consulta în mod specific rapoartele de țară

Publicații din 2022

Prezentare grafică a Țărilor de Jos în DESI care prezintă un clasament de 3 cu un scor de 67,4

Publicațiile din 2021

Publicații din 2020

Publicații din 2019

Publicații din 2018

Raportul din 2017 privind progresele înregistrate în sectorul digital al Europei

Raportul EDPR combină dovezile cantitative din DESI (indicele economiei digitale și societății) cu informații politice specifice fiecărei țări, permițându-ne să urmărim progresele înregistrate în ceea ce privește digitalizarea de către fiecare stat membru și oferind o buclă importantă de feedback pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.

Profilul EDPR al Țărilor de Jos: Descărcați PDF (EN) sau Descărcați PDF (NL)

Fișe informative EDPR în domeniul telecomunicațiilor: Descărcați PDF (EN)

Indicele economiei și societății digitale 2017

Olanda ocupă locul 4 în clasamentul DESI 2017. Țările de Jos se situează pe locul cel mai înalt în ceea ce privește conectivitatea; Cetățenii olandezi sunt utilizatori foarte activi ai internetului și au competențele necesare pentru a face acest lucru. Digitalizarea serviciilor publice se numără printre cele mai avansate din UE, în timp ce provocarea cu care se confruntă țara este de a îmbunătăți gradul de utilizare a tehnologiei de către întreprinderi – deși este deja peste media UE.

Profilul Desi al Țărilor de Jos: Descărcați profilul complet PDF (EN) sau descărcați rezumatul PDF (NL)

Publicații din 2016

Descărcați profilul de țară al indicelui economiei și societății digitale (DESI) sub formă de pdf (EN); rezumat pdf (NL)

Descărcați indicatorii principali ai țării ca prezentare a punctelor de putere (EN)

Descărcați raportul de țară european privind progresele înregistrate în domeniul digital (EDPR*) în format pdf (EN) (NL)

Descărcați fișele informative EDPR în format pdf (EN)

*Raportul EDPR combină dovezile cantitative din DESI (indicele economiei digitale și societății) cu informații politice specifice fiecărei țări, permițându-ne să urmărim progresele înregistrate în ceea ce privește digitalizarea de către fiecare stat membru și oferind o buclă importantă de feedback pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.

 

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Performanța țărilor în materie de digitalizare

Rapoartele de țară privind deceniul digital din 2023 prezintă modul în care acționează fiecare stat membru în ceea ce privește punctele cardinale ale deceniului digital: Competențe digitale, infrastructuri digitale, digitalizarea întreprinderilor și digitalizarea serviciilor...

Citiți și