Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Suedia în Indicele Economiei și Societății Digitale

Găsiți aici cele mai recente analize și date pentru digitalizare în Suedia, acoperind subiecte precum conectivitatea, competențele digitale, guvernarea electronică și multe altele.

    drapelul Suediei

Publicații 2022

Prezentare generală grafică a Suediei în DESI care arată un clasament de 4 cu un scor de 65,2

Publicațiile din 2021

Publicații 2020

Publicații 2019

Publicații 2018

Raportul privind progresele digitale al Europei pe 2017

Raportul EDPR combină dovezile cantitative furnizate de DESI (indicele economiei și societății digitale) cu perspective de politică specifice fiecărei țări, permițându-ne să urmărim progresele înregistrate în ceea ce privește digitalizarea de către fiecare stat membru și să oferim o buclă importantă de feedback pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.

Profilul EDPR al Suediei: Descărcați PDF (EN) sau Descărcați PDF (SV)

Fișe informative EDPR în domeniul telecomunicațiilor: Descărcați PDF (EN)

Indicele economiei și societății digitale 2017

Suedia ocupă locul 3 în DESI 2017. Suedia are rezultate bune în toate dimensiunile. Acesta se situează pe locul cel mai ridicat în ceea ce privește utilizarea internetului de către cetățeni. Suedia se numără printre cele mai performante țări din lume, iar principala sa provocare este de a-și îmbunătăți continuu nivelurile deja ridicate de digitalizare.

Profilul DESI al Suediei: Descărcați întregul profil PDF (EN) sau descărcați rezumatul PDF (SV)

Publicații 2016

Descărcați profilul de țară al indicelui economiei și societății digitale (DESI) în format pdf (EN); Descarcă rezumatul (SV)

Descărcați indicatorii principali ai țării ca prezentare a punctului de putere (EN)

Descărcați raportul de țară privind progresele digitale europene (EDPR*) în format pdf (EN) (SV)

Descărcați fișele informative EDPR în domeniul telecomunicațiilor în format pdf (EN)

*Raportul EDPR combină dovezile cantitative furnizate de DESI (indicele economiei și societății digitale) cu perspective de politică specifice fiecărei țări, permițându-ne să urmărim progresele înregistrate în ceea ce privește digitalizarea de către fiecare stat membru și să oferim o buclă importantă de feedback pentru elaborarea politicilor la nivelul UE.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Indicele economiei și societății digitale – Performanța țărilor în digitalizare

Aceste rapoarte prezintă date din țările UE în domenii precum capitalul uman, conectivitatea, integrarea tehnologiei digitale și serviciile publice digitale.

Citiți și